18.3.16

Céiliúradh Phadraig! An chuid de #PnaG iad lucht riaracháin na tíre?

Bunreacht na hÉireann
Agus Lá Fheile Pádraig á chéiliúradh againn bhí lucht twitter an ghnóthach ar ndóigh. Bhí an chuid le focal nó dhó i nGaeilge in onóir don ocáid agus bheithfeá ag súil leis sin. Is dócha gur comharha measa ar ár dteanga  féin atá ann.

Bhí ceann nó dhó ó shuíomh an Rialtas, @merrionst.ie - "Irish Government News Service is a service provided from Government Buildings in Dublin."(sic) agus is i mBéarla ar fad a bhí sé. Ar ndóigh is beag a roinneann siad sa teanga náisiúnta ar lá ar bith ach mach mbeithfeá ag súil go mbeadh nod ina treo ar an Lá Náisiúnta?

Spreag sé mé le scrudú a dhéanamh ar na trí chuntais twitter a bhaineann le riaracháin na tíre. B'iad cuntais an Uachtaráin, An Oireachtais agus an Rialtas féin.

Agus seo a fuair mé.

1. Uachtarán na hÉireann (@PresidentIRL). 
Meas ón Uachtarán
Cé go bhfuil tideal i mBéarla ar an gcúntas ("Twitter account for Áras an Uachtaráin, providing updates about the work of Uachtarán na hÉireann Michael D. Higgins.") is léir go bhfuil meon an Uachtaráin i leith na Gaeilge le feiscint sna píosaí a bhí roinnte ag a oifig linn. Foilsíodh 18 teachtaire sa dá la 16-17 Márta 2016. Bhí ceann amháin dhá theangach ann, ocht gcinn i nGaeilge amháin agus naoi gcinn i mBéarla amháin.

2. Rialtas na hÉireann (@merrionstreet).
Chuireadar cúig chinn de giolcacha amach sa tréimhse céanna agus gan oiread is ceann amháin fiú dhá theangach. (Bhí giolch amháin dhá theangach sa tréimhse ó @endakenny - rud atá anamh!)

3. Tithe an Oireachtais (@OireachtasNews).
Socrú deanta?
Deireann siad gur "Houses of the Oireachtas - Tithe an Oireachtais - Official Twitter account of the Irish Houses of Parliament!" Bhí ceithre tuíteanna uatha siúd agus ceann amháin a bhí dhá theangach.

Is léir go bhfuil an Rialtas agus "the Irish Houses of Parliament" ag baint lán úsáid as mír a trí d'Airteagal 8 den Bhunracht: "Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d’fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí oifigiúla ar fud an Stáit ar fad nó in aon chuid de."

Tá dhá rud á léiriú sa mion súirbhé anseo agam dár liom. An t-uafás obair atá ar siúl ag Oifig an Uachtaráin agus muid go léir ar saoire agus tá a mheas ar an teanga le feiscint ann chomh maith. Ní féidir an rud céanna a rá faoin dá mír eile de chóras riarachán na tíre. Faraoir tá sé soiléir ón a gcleachtadh nach an Ghaeilge "an fórsa diamhair a thiomáin chun cinn" iad na baol air!

Nach léir nach chuid den mBaile 'sagainne - an Ghaeltacht digiteach nó #PnaG aon chuid de Rialtas na hÉireann seachas ár n-Uachtarán féin? Bhfuil íontas ar éinne?

"...agus beagáinín den Ghaeilge tríd!"

Teachtaireacht nach féidir le Parlaimint na hÉireann a chuir amach?


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment