25.7.14

Comhfhreagras le hEnda!

Tá an Rialtas thar a bheith díograiseach i dtaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Nuair a ceapadh Joe McHugh mar Aire Stáit Ghaeltachta scríoss chuig an té a cheap é - an Taoiseach Enda Kenny! Seo mo litir:
Fuair mé freagra ón a Oifig ar maidin: 

Nach íontach an rud é "go bhfuil gach muinín aige go leanfaidh an tAire Stáit ag obair go díograiseach ar mhaithe leis an bpobal agus ar son an phobail agus é i mbun a chuid freagrachtaí nua....go bhfuil rún aige (Joe McHugh) é féin a thumadh i saol na Gaeilge d’fhonn cur lena líofacht Ghaeilge."

I bhfocail lom Seán Kyne TD in alt sa Times inné (24/7/2014 Béarla), "I hope he is!"

Share/Save/Bookmark

15.7.14

Bhfuil Gaeilge aige?

Ceist an lae? Bhfuil Gaeilge ag Aire Stáit nua na Gaeltachta - Joe McHugh.

Ceist eile. Bhfuil spéis aige sa Ghaeilge nó i bPobal na Gaeltachta?

Aire Stáit na Gaeltachta
Ag breathnu ar a bheathfhaisnéis ar shuíomh Fhine Gael (i mBéarla amháin mar is gnáth ag Fine Gael) níl mórán faoi ann ach go raibh sé mar urlabhraí sa tSeanad dá pháirtí nuar a bhí Éamon Ó Cuív ina Aire Pobal Tuaithe agus Gaeltachta ó 2002-2007.

Tá suíomh idirlín aige leis "Donegal Matters" ach arís níl focal Gaeilge ann!

Bhí sé ina mhúinteoir tráth agus b'fhéidir go bhfuil, agus b'fhéidir nach bhfuil an "cúpla focal" aige.

Le Dinny McGinley bhí sé i ndán a bheith paiseanta agus feargach sa teanga ach tá mé ag ceapadh go leanfadh an fear nua polasaí an Stáit Sheirbhís.

Dúirt an iar-Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin le Coiste Oireachtais níos tuaithe sa bhliain: "Creidim go bhfuil an teanga á ruaigeadh ar leataobh go leanúnach chuig imeall na sochaí, agus áirím anseo cuid mhaith den riarachán poiblí. Ní chreidim ar chor ar bith gur ar an aicme pholaitiúil is mó atá an locht ina leith seo ach feictear dom, cé go bhfuil daoine sa státchóras a thacaíonn go láidir leis an Ghaeilge, go bhfuil fórsaí níos láidre agus níos forleithne fós ann ar cuma leo ann nó as dár dteanga náisiúnta. "

Más fíor san nach mór duine láidir cumasach eolasach a bheith mar Aire Gaeltachta? An iad Heather Humphrys nó Joe McHugh an duine sin?

An cinneadh seo ó Enda Kenny, Is baolach go ládraíonn polasaí rialtas fíor na tíre a nocht Seán Ó Cuirreáin ag Comhdháil Idirnáisiúnta Coimisiméirí Teanga anuireadh: "Labhraigí Gaeilge le chéile ach nár labhair linne í!" Seo h-iad na daoine a bhí Uachtarán na hÉireann ag caint faoi nuair a rinne sé tagairt dóibh siúd, "for whom Irish was not half dead enough!"

Neart tuíteann faoi ach tá mé ag ceapadh go gcuireann sé seo ár n-imní go beacht:Share/Save/Bookmark

12.7.14

Heather Humphreys TD - Aire nua Gaeltachta!

Chuir Conradh na Gaeilge fáilte roimh ceapachán Heather Humphreys mar Aire nua na Gaeltachta (i measc rudaí eile!). Duradh go raibh siad "ag súil le hobair léi ar mhianta phobal Gaeltachta agus Gaeilge!"

An tAire nua
Is beag eolas atá againn uirthi ach is léir nach bhfuil an Ghaeilge go ró árd ar an clár aici go dtí seo más ag breathnú ar an suíomh atá aici (Béarla) nó ar a leathanach facebook (Béarla).

Buail sí le muintir Chonradh na Gaeilge ag an cruinniú bliantúil a bhíon acu do bhaill an Oireachtais sa bhliain 2012 ach ó shin ní rabhamar i ndán aon phioc a fháil faoin a dearcadh i dtaobh Pobal na Gaeltachta nó na Gaeilge.

Tuairiscíodh go bhfuil sí le h-iarracht feabhas ar a chuid Gaeilge anois ó tá an post nua seo faighte aici.

Maithfid sí dúinn í má smaoinítear ar Airí eile Ghaeltachta ar bheagán Gaeilge a thug an gealltanas céanna!

Mar sin féin guímíd gach rath uirthí sna cuairimí tabhachtach atá roimpí!
Heather Humphreys le muintir an Chonartha i mBuswells 2012


Share/Save/Bookmark