12.3.16

An baile s'againne! - an Ghaeltacht digiteach! #PnaG

"Tá daoine ag cúrdach pobal.... tá pobal againne!"


An Baile Beag
Bhí mé ocáid an suimiúil ar siúl i rith na seachtaine a bhí ag plé "Pobal na Gaeilge sa Ré Dhigiteach!" Deirtear liom go minic gur giolcaire neamhshrianta mé, "ar an ríomhaire i gcónaí," bhí orm dul ann. Agus bfhiú an lá iomlán a caitheam i measc iad siúd ar a bhfuil aithne agam, ní le buaileadh leo sa "fíor shaol" ach is saol eile atá bfhéidir ar bhealach chomh fíor leis - an saoil "réaltachta fíorúla!"

B'íontach buaileadh le daoine cosúil le @andycaomhanach - Fear an Ríomhairí,  @TomaiRua - an Ruabhlóidí iomráiteach, agus @kscanne, laoch fíorúla na dteangacha dúchasacha mar aon le daoine eile.

V.R. - mar a bhí 20 bl ó shin mar atá anois
Bhí léiriú an spéisiúil ó James Corbett (Simvirtua) ag taispeáint an dul chun chinn atá déanta i ngort na Réaltachta Fhíorúla. Tá sé ann anois is cosúil agus tá an cuma air go n-athródh sé ár saol amach anseo, luath nó mall.

Ní raibh fhios ag a lán dúinn an méid oibre atá ar siúl in "earnáil na Gaeilge" ó thaobh acmhainní agus taighde agus tá gá le cruinnithe mar seo le oan obair seo a nochtadh don saol mór. Obair mar atá ag Forbairt in Olscoill Cathair Bhaile Átha Cliath ar tearma.ie (agus na chomh suíomhanna) agus Foras na Gaeilge ar focloir.ie, mar aon le h-obair le do na scoileanna.

Bhí an léiriú ar an obair atá ar siúl ag na hollscoileanna eile agus ar úsáid na teichneolaíochta ar líne - daoine ag úsáid na Gaeilge sna meán shóisialta. Bhí tagairt don nos atá ag Pobal na Gaeilge, sa Ghaeltacht fiú, ag úsáid Béarla sna meán nua seo. Ach i ndairíre tá an-chuid á phostáil i nGaeilge agus tá an méid sin ag méadú an t-am ar fad. Ach is ceart chuir leis a dúirt Eilís Ní Dhúill ó OEG. "Bígí ag tuíteáil i nGaeilge!" a dúirt sí ag deireadh a píosa cainte!

Neart Gaeilge ag an Dalai Lama!
Léríodh todhchaí mheáin na Gaeilge ar-líne ag eagarthóir Tuairisc.ie, agus ubhlábhraí ó TG4 & NÓS. Bhí duine le bheith ann ó RTÉ ach bhí se tinn agus ní raibh sé i ndán bheith linn. Sa mír seo chuir Tommaí Rua Ó Chonghaile, in aithne dúinn a shean chara an Dalaí Láma agus a dhearcadh ghéarchúiseach ar an nGaeilge.

Ag an deireadh bhi scrudú ar an obair atá á dhéanamh le forbairt a dhéanamh ar líne. Breatníodh ar an tionscnamh ag Conradh na Gaeilge, Peig.ie á fhorbairt mar "Lár-phointe eolais ar shaol na Gaeilge." Bhí léiriú ar ghníomhaíocht ag gluaiseacht i dtreo Ghaeltacht fhíorúil ag Ciarán Ó Cofaigh , "Mairfidh tú go deo ar lín, ábhar dóchais don Ghael!" Dúirt sé nach bhfuil aon teorainn ann ar líne ach teorainn na samhlaíóchta.

Pic ó Peig.ie
Bhi an tOll Kevin Scannell ag caint faoi a dtaithí féin agus a chuid oibre le teangaí dúchasacha - is fuath leis an tearma "mionteanga" - níl a leithéad ann dár leis is móre teangacha iad uilig is cuma cé mhéid daoine atá a n-úsáid. Rine sé tagairt do bheirt cheannródaithe i saol na dteangacha dúchasacha duine sa Siséivis sa Mhaláiv, Edmond Kachale,  agus Michael Bauer i nGaeilge na hAlban atá ag déanamh obair na gcapal ag chuir an teicneolaíocht in oiriúnt dá dteangacha éagsúla. Tá sé tabhachtach a rá go raibh an Ghaeilge ar an bhfód i bhfad roimh Google ná Facebook agus beidh sí ann nuair a bheidh siad imithe. mar aon le h-aon teang ar sa saol digiteach tá gá le  saineolas teicniúil, saineolas teanga, acmhainní agus comhoibriú. (tá nos mó ar a dúirt se i d tuairisc.ie‘Ní mór don phobal agus don Rialtas araon brú a chur ar leithéidí Apple agus Google tacú leis an nGaeilge’

Bhí mír amháin ann áfach a chuir beagáinín díomá ann agus b'shin an chaint a thug Aodhán Mac Cormaic ón Roinn OEG. An Straitéis Dhigiteach a bhí air agus bhí mé ag súil gur faoi straitéis an Rialtais a bheidh sé, ag tabhairt dúinn léiriú ar atá beartaithe ag Rialtas na hÉireann a láithreacht in nGaeilge ar líne agus sa saol VR a fhorbairt. Ní mar sin a bhí agus cé go raibh sé an suimiúl (agus thár a bheith tabhachtach) an obair atá ar siúl agus an maoiniú atá ar fáil ón roinn don obair ar fhorbairt na Gaeilge féin mar theanga digiteach is beag a bhí ann, má bhí aon rud ann, a gcabhródh pobal na Gaeilge ceadúnas tiomána a fháil ar líne "gan ceist gan coinníol."  Ba thrua liom san.

Tríd is tríd is mór an rud é tionól mar seo a bheith ann, agus bhí a lán le foghlaim ann. Níl anseo agam ach blaseadh an bheag den méid a tháral ann agus mát tá fonn ort níos mó a fhaíl b'fhiú bhrathnó ar na tuíteanna go léir a roinneadh i rith na cruinnithe faoin haisclib #PnaG.

Molaim Gréasáin na Meán agus Rosg a d'eagraigh é le cúnamh ó Údarás na Gaeltachta. Agus tá súil agam go mbeidh ceann eile ann amach anseo.Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment