25.1.11

Gealltanas Enda?


Éisíodh preas raitéas ón chruinniú eagraithe ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta i nGaillimh ar an Aoine faoin Ghaeilge san Ardteist.  Tá cruinniú iarrtha againn ar Enda Kenny, ceannaire Fine Gael le é seo a phlé agus iarrtar ar gach duine an ábhar a phlé lena ionadaí Fine Gael áitiúil ar bhonn phráinneach. 


Tá sé seo déanta cheanna féin taréis an chruinnithe ag Aodán Mac Donncha, Bainisteoir Comhlacht Forbartha an Spidéil agus seo an freagair a sheol an Seanadóir Fidealma Healy Eames (Béarla) chuige:
  Aodhan, 
  I understand but don't worry, all is not lost. 
  I have secured the following commitment from Enda Kenny - FG in Govt will not impose any removal of compulsory Irish ruling until there is a full review of curriculum and methods re. the best way to teach Irish w/ ultimate aim of more people becoming competent in spoken language. 
  This means consultation w/ ALL stakeholders. Any policy will and must include immersion. This means going to the Gaeltacht, safeguarding the Gaeltacht and everything that means. 
  Be 100% sure that I will support sound principles that encourage language learning. This is my Ph.D. specialist area. We will also be looking at ways to make Irish more attractive at LC including extra points. 
  Please feel free to circulate this, 
  Le gach dea-ghui, 
  Senator Fidelma Healy Eames


Share/Save/Bookmark

13.1.11

Obair sa nGaeltacht - easpa tacaíochta ón stáit

Leithcheal ar chruthú fostaíochta sa Ghaeltacht

Seo roinnt taighde ar bhuiséid chruthaithe fostaíochta an Rialtais le 5 bliana anuas ó thosaigh an ghéarchéim airgeadais sa tír. (foinse: www.finance.gov.ie)

Ar dtús, má fhéacann muid ar allúntais na bliana seo (Buiséad 2011) do bhuiséid chruthaithe fostaíochta do na heagraíochtaí éagsúla:

(foinse: An Roinn Airgeadais)
Tá sé soiléir go bhfuil ciorruithe ollmhóra déanta ar bhuiséad cruthaithe fostaíochta Údarás na Gaeltachta (-60%) i gcomparáid le haon eagraíocht eile.  Níl aon laghdú déanta ar bhuiséad an IDA nó SFADCO agus níl ach laghdú 5% déanta ar Fhiontar Éireann.

Má deintear iniúcadh ansin ar na figiúirí le cúig bliana anuas, tá patrún soiléir le feiceáil:
(foinse: An Roinn Airgeadais)
 Tá sé soiléir nach bhfuil mórán laghduithe déanta ar chaiteachas iomlán an Rialtais ó thaobh cruthú fostaíochta de (-1%) agus luíonn sé sin le ciall sa staid eacnamaíoch ina bhfuil muid faoi láthair.  An rud nach bhfuil soiléir nó cén fáth go bhfuil ciorruithe ollmhóra 73%  déanta ar bhuiséad cruthaithe fostaíochta sa Ghaeltacht nuair atá méadú 46% ar allúntais Fhiontair Éireann agus 20% ar SFADCO agus gan ach laghdú 11% i gceist don IDA?

Má thógann tú figiúirí Údarás na Gaeltachta as an áireamh, is léir go bhfuil méadú 10% déanta ar chaiteachas cruthaithe fostaíochta an Rialtais le cúig bliana anuas (ó €152M i 2007 go dtí €167M i 2011).  Cén fáth mar sin go bhfuil an t-idirdhealú soiléir seo á dhéanamh idir cruthú fostaíochta sa Ghaeltacht agus taobh amuigh de ó thaobh polasaí Rialtais de?

* Deir an Roinn go bhfuil €4.2milliúin sa bhreis ar seo ag an Údarás i mbliana de bharr scaranna a dhíol siad anuraidh ach tá fos laghdú ollmhór de 50% i gceist le seo san aireamh.

** Tá €3milliúin sa bhreis curtha ar fáil ag an Roinn i 2010 don Údarás le riaraistí Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge a ghlanadh, sin an fath go bhfuil an figiúir seo ag EUR18 milliúin i gcainfhaisnéis 2011.

Tá seo bunaithe ar ráiteas ó Éamonn MacNialais Guth na Gaeltachta.

Share/Save/Bookmark

10.1.11

Re: FG Website Professionally Hacked / Authorities Notified

Seo r-phoist a scríobhadh chuig Fine Gael ar maidin!

A chara,

Ós rud é gur scríobh mé ar bhur suíomh i nGaeilge chuir sé íontas orm nár scríobh sibh chugam san teanga sin.

Ní maith liom do throblóid ach ag an am céanna is mian liom cleamhsán a dhéanamh faoin droch-mheas (nó easpa mheas) atá léirithe ag Fine Gael don teanga náisiúnta ar an suíomh seo.

Mise le meas

Eoin Ó Riain

On 10 Ean 2011, at 11:18, Fine Gael Party wrote:


Dear Eoin,

During the past week we received thousands of comments from supporters all over the country.  In fact, we experienced an unprecedented amount of site traffic over the previous week.

Last night we regret to report that our website was professionally hacked. The group that participated in this attack called themselves the Anonymous Group.  This group has been associated with the Wikileaks investigation and attacks on companies such as Visa, MasterCard, and Amazon.  The attack occurred from 8:00pm to 12:00am last night.

We were alerted this morning that the Anonymous Group was able to secure the database of the information submitted by you during the previous week.

As a result we have now taken the necessary action to report this "hacking crime" to the proper authorities including the Data Protection Commissioner and the Gardai.

We are grateful for your support and thank you for your time.  We will keep you posted on this situation and we look forward to be back online as soon as possible.

We appreciate if you have any comments or feedback to send them to emma@finegael2011.com.

Regards,
Fine Gael


This message sent to XXX@XXX.ie by campaignupdates@finegael2011.com.
Fine Gael Party
51 Upper Mount Street
Dublin, 2 Ireland

Unsubscribe | Update Profile/Email Address | Forward To A Friend
Bí i do leantóir ar leathanach "Seirbhís Phoiblí tré Ghaeilge" ar Facebook 

Share/Save/Bookmark