20.12.13

Cothrom na féinne...

Aire na Gaeltachta?
"Tá faillí mhillteanach déanta le fada sa Ghaeilge ag Rialtas na hÉireann, go háirithe sna ceantair Ghaeltachta agus is mithid dúinne, Gaeil a chur orthu stad iomlán a chur leis sin...

"...Tá muid bréan tuirseach den chur i gcéill mhallaithe seo atá ag cur na teanga ar bhealach a haimhleasa agus ag déanamh a bheag dúinne, Gaeil."

An aontaíonn tú leis seo? Caith do vóta-sa anseo!


Rialtas na hÉireann:
Tabhair cothrom na féinne
don Ghaeilge is don Ghaeltacht!


Share/Save/Bookmark

17.12.13

Scéal fada faoi suirbhé gearr!


D'Fhógair an Coimisinéir Teanga go raibh sé le h-éirí as ar an 4ú lá Nollaig 2013, mar nach raibh sé ag fáil tacaíocht ón Rialtas. "...creidim i mo chroí istigh i bhfianaise na faisnéise atá curtha in bhur láthair agam anseo inniu gur beag eile a d’fhéadfainn a bhaint amach go pearsanta sa tréimhse ama sin i dtaca le cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Is trua liom a rá, mar sin, go bhfuil cinneadh déanta agam seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar an 23 Feabhra seo chugainn." (Ráiteas ag an gCoiste Oireachtais 3/12/2013)

Tá an méid sin mí thuiscint ann gur shocraiamar suirbhé simplí ghearr a eagrú. I ndairíre is turgnamh dall atá ann mar ní dhearnamar a leithéid cheanna. Tá sé tabhachtach a áireamh nach bhfuil aon taithí againn. Níl fhéadfá a rá go bhfuil sé eolaíoch mar a bheadh rud a dtagana as chomhlacht staidrimh.

Mhol duine de na freagreoirí go ndéanfaimid suirbhé eile amach anseo "Níl an tsuirbhé seo sách cuimsitheach le tuairimí reatha an phobail a mheas ó thaobh cearta teanga de. Ba cheart daoibh ceann eile a dhéanamh san Athbhliain." Ar ndóigh tá an ceart aige agus b'fhéidir go ndeanfaimíd ceann eile amach anseo.

Poiblíocht!
Cuireadh fógraí amuigh ar facebook, twitter agus ar linkedIn ar an 9ú lá Nollag agus is uaidh sin a tháinig an breis is 125 daoine a fhreagair na ceisteanna. Cuireadh tagairt agus nasc i bhfreagraí de chuid The Journal.ie leis. Tuigeann muid go bhfuil lagaí áirithe sa tionscnamh ach mar sin féin tá na torthaí suimiúil.

Ceist 1: Éirí as an Choimisinéara Teanga!
D'fhógair an Coimisinéir Teanga go raibh sé le h­-éirí as mar nach raibh sé ag fáil tacaíocht ón Rialtas. An aontaíonn tú lena a chinneadh?
D'aontaigh 82% lena chinneadh. Níor aontaigh 12% agus ní raibh tuairim ag 6%.

Ceist 2: Muinín sa Choimisinéir Teanga
An bhfuil muinín agat sa Choimisinéir Teanga?
Dúirt 92% dóibh siúd a ghlac páirt sa suirbhé go raibh muinín acu as ach dúirt 8% nach raibh muinín as.

Ceist 3: Polasaí an Rialtais!
An bhfuil tú sásta le polasaí an Rialtas seo i leith na Gaeilge?
Bhí 4% a bhí sásta agus 81% nach raibh sásta. Spéisiúl gur chuir 15% de na freagróirí an cheist "Cén polasaí?"

Ceist 4: Costas Oifig an Choimisinéara!
Tá na freagraí ar an gceist seo spéisiúil. Léirigh sé nach ionann dearcaí agus réaltacht ag an-chuid dár freagróirí!

Nuair a cuireadh an cheist, "Cén costas atá ar Oifig an Choimisinéara Teanga?" bhí an-éagsúlacht sna freagraí. Bhí fhios againn nach mbeadh na figiúirí ag gach éinne agus mar sin moladh tomhas a dhéanamh. Bhí roinnt acu nach raibh sásta aon figiúir a thabhairt (7%). Bhí duine amháin (léitheoir de chuid an Sindo?) a dúirt, "Too much!" agus duine eile nach raibh sásta figiúir a thabhairt mar, "Ní féidir a luach a thomhas ar airgead - ní mór don oifig a bheith ann, mar sin níl plé faoi chostais ina chuidiú!"

Seo na torthaí:
"Cuireadh €650,000 ar fáil don Oifig don bhliain 2012 ach níor tarraingíodh ach €606,784 den airgead sin." (Tuairisc Bhliantúil 2012 na hOifige!)
Ceist 5: Gearáin ón Ghaeltacht!
Bhí sé spéisiúil na figiúirí ar freagraí ar an gceist: Cén ceadtadán de na gearáin a thagann ón nGaeltacht? Tugadh rogha do na freagróirí agus ní raibh an ceatadán ceart ach ag 21% dóibh!
"Gearáin … 6,089 go dtí an 30 Samhain 2013, (28% ón Ghaeltacht)." Ráiteas an Choimisinéara ós chomhair Coiste Oireachtais. 3 Nol 2013 
Ceist 6: Tuairimí
Seo chuid den suirbhé ina raibh cead ag daoine a rogha rud a rá. Níor chriochnaigh ach duine is caoga an píosa seo. Ní dhearnamar aon eagarthóireacht ortha. Tá chuile rud ann ó "Good riddance!" go "Coinnigh an dóchas!"

Bhfuil aon rud eile le rá agat?
is náireach an rud é gir mhothaigh sé go raibh air éirí as - lipservice á thabhairt ag an Rialtas don Ghaeilge

Ní bhíonn aon rud suntasach le tuairisciú ag an aire shóisearach nuair a chuirtear ceisteanna air faoi dhul chinn cinn... "Tógann sé am.." "Tá reachtaíocht le foilsiú amach anseo.." "Táimid ag obair air.." Leisce, easpa foirne, easpa acmhainní ó thaobh an rialtais, measaim... Maidir leis an bpobal - An bhfuil fíor-eileamh ann ar sheirbhísí trí mheán na Gaeilge? Déanann cuid againn iarracht, ach is beag an slua sinn, de réir cosúlachta. Caithfidh muid an fód a sheasamh agus cruthú go bhfuilimid ann. Caithfidh muid an fhreagracht a ghlacadh orainn féin, seachas bheith ag brath go síoraí ar oifig an choimisinéara

The cost of the office is offset by tourists visiting Ireland to study Irish and spending money into the Economy, especially in western areas!

Ta dioma orm I ndiadh an cinneadh ach tuigim me e

I nÉireann amháin ...

Tá cearta daonna ag lucht labhartha na Gaeilge ach ní ghéileann an stat go fírinneach go bhfuil na cearta sin ann.

Tá scrios á dhéanamh ag an rialtas seo ar an Ghaeilge.

Tá an rialtas seo ag plúchadh Na teangan

Ba léir ón chéad lá go mbeadh an rialtas seo go dona don Ghaeilge, nach é an chéad rud a rinne siad deireadh a chur leis an ngá na dlíthe a fhoilsiú sa dá theanga ag an am chéanna? Ina dhéidh sin is uile, bhí beagnach gach fadhb a luaigh an Cuirreánach ann nuair a bhí Ó Cuív fós ina Aire. Cibé tacaíocht bheag a fuair an Ghaeilge ón rialtas FFach, d'imigh sí le sruth nuair a thit an tóin as an gheilleagar.

Coinnigh an dóchas.

Tá mé eachtrannach. Fhoghlaim mé an Ghaeilge. Ach nach bhfuil an scéal seo ag cabhrú.

Caithfear an deannach a shéideadh de na polasaithe...ní hionann briathar agus beart.

Sílim gur fearr dúinn ann ná as é ach tuigim cad chuige a ndearna sé a chinneadh. Agus táim chóir a bheith buartha caidé bheidh in ann dúinn tar éis an méid atá feicthe agam ón Taoiseach, ón Leas-Aire Dinny McGinley agus ón Aire Oideachais Ruairí Quinn. Ní amháin go bhfuil siad ag díol an tír leis na comhlachtaí ilnáisiúnta ach tá siad ag marú na teanga agus ag déanamh 'Airstrip 2' amhail is dá mbeadh fís George Orwell a chomhlíonadh acu. Ní Éire Shaor go hÉirinn Gaelach!

Good riddance!!!

Tá Sé in am againn dul i mbun agóide

Bhí sé chomh maith an Straitéis 20 Bliain a chur sa tine mar nach bhfuil moltaí ón Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ann. Níl ann uilig ach cur i gcéill agus is mór an náire iad O Cuiv agus Dinny nach raibh in ann cinneadh ciallmhar a dhéanamh maidir le teorainneacha na Gaeltachta. Níltear ach ag breathnú amach do riachtanais na bhfoghlaimeoirí. Tá gach duine ag tabhairt suas ar an nGaeltacht.

Ní chuireann iontas Orm nach bhfuil morán tacaíocht a ar fáil ón Rialtas

Tabhair ar ais an Coimisinéir! Agus cuir polasaí ceart earcaíochta i bhfeidhm láithreach mar chomhartha dea-thola.

feall eile

Níl faoi láthair

Fair play don Chuirreánach, ach tá faitíos orm go dtiocfaidh leibide eicínt i gcomharbacht air.

Scannal amach 's amach go raibh ar dhuine chomh cumasach, ciallmhar le Seán Ó Cuirreáin seasamh siar. Mo náire an rialtas

Níl an tsuirbhé seo sách cuimsitheach le tuairimí reatha an phobail a mheas ó thaobh cearta teanga de. Ba cheart daoibh ceann eile a dhéanamh san Athbhliain.

Teaching a second language isn't rocket science. People shouldn't leave school unable to speak it, that's a ridiculous situation. Teaching and exams aren't being done according to best international practice. If that was changed then kids would come out of school speaking Irish, and wouldn't have a problem providing a service tré Ghaeilge. Those internationally accepted ways of teaching 2nd languages could also be used to upskill older people, who could then also provide a service in Irish easily. The data is out there, but it's being ignored. Talk to the people in TEG, NUI Maynooth.

Cé nach maith liom Acht na dTeangacha Oifigiúla mar go bhfuil an iomarca béime ann ar mhaorláthas gan úsáíd, is cinnte go bhfuil dualgas ar an Stat é a chur i bhfeidhm. Ní maith liom Acht na Gaeltachta 2012 ach an oiread mar gheall ar an sceannairt a rinne sé ar an nGaeltacht, ach creidim go gcaithfidh an Rialtas bheith macánta mar gheall ar an nGaeilge agus an nGaeltacht seaachas bheith de shíor ag labhairt an 'cúpla focal' agus ansan ag cur scian sa teanga ar chúπ téarmaí.

Dún an doras i do dhiaidh!!

Níl, go raibh maith agat.

faic

Níl barúil agam fá na ceisteanna a bhaineann le costas nó le céadatain. Tâ drochbhail ar an teanga istigh sa Ghaeltacht agus taobh amuigh di - ar fud na tíre. Níl meas madaidh ag na meáin ná ag oifigigh an rialtais ar an teanga ná orainne, Gaeilgeoirí. Tá fearg agus díomá orm mar shaoránach de chuid na tíre seo mar gheall air seo. Éire ghallda an sprioc atá acu de réir chosúlachta.

Níl.

Níl an fhreagairt ar eolas agam do cheist a 5. Fear iontach onórach é Seán - rinne sé an rud ceart le haird a tharraingt ar an scéal.

Suas an gealge !

Tá neamh-suim níos contúirtí ná ain-suim. Ar a laghad tá gráin oscailte le sonrú ag an ain-suim!

Bhí an ceart ag gCoimisinéar éirí as Agus gan tacú leis an cur i gcéill a thuilleadh. Táim tinn tuirseach den chur i gcéill i leith na teanga. Ní caitheamh aimsir í an Ghaeilge.

Tá an praiseach ar fuaid na mias ag an Rialtas Gallda seo ó thaobh na Gaeilge de.

ní féidir a luach a thomhas ar airgead - ní mór don oifig a bheith ann, mar sin níl plé faoi chostais ina chuidiú. Gaeilgeoirí a líonfaidh isteach é seo, meas-tú an bhféadfaí an Ghaeilge a chur ar dtús sa chéad cheann eile? é an-deacair teacht ar an Ghaeilge agus é seo á dhéanamh ar an ghuthán póca!

Dhein a oifig idirghabháil ar mo shon chun seirbhís ghaeilge a fháil ó na coimis. ioncaim. D'oibrigh sé.

Níl

Gaeilge abú

Meas ollmhór agam ar an gCoimisinéir Teanga. Is trua liom go bhfuil sé tagtha chuige seo. Ní fheicim go mbeidh aon athrú suntasach dearfach déanta leis an Rialtas reatha.

Fear cróga misniúil is ea Seán Ó Cuirreáin, fear prionsabáilte. Tá sé tar éis leas na teanga a dhéanamh lena chinneadh, cé gur rud é a ghoilleann orainn ar fad. Tá sé in am dúiseacht agus corraí.

Is trua gur éirigh sé as ach tuigim dó. Fear ionraic cumasach díograiseach é Seán Ó Cuirreáin agus ghoill easpa toile agus gníomhaíochta an Rialtais i leith na Gaeilge agus cearta teanga phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge go mór air.

Go mbíonn feidhmeanaigh an stáit frith-gaelach sa lá inniu mar a raibh siad go deo.

Níl inti ach teanga, níor chóir níos mó ná sin a chur uirthi. Ní faoin rialtas amháin atá sé an teanga a bheathú.

Muna bhfuil sé ann, beidh an rialtas iontach sasta. Ní bheidh siad freagrach. D'eist mé le Dinny ar R na G ar maidin. Tá náire orthú roimh an Gaeilge.

Níl

Tá an Rialtas ag sárú an dlí agus an Bhunreacht.

Teastaíonn CT le cinntiú nach dtitfidh an Ghaeilge i léig.

Dá dtarlódh sé seo do Emily O Reilly, An Ombudsman , bheadh eirí amach ann . Ba cheart go mbeadh náire ar an rialtas seo leis an chaoi ina bhfuil siad ag caitheamh le muintir na Gaeltachta & daoine ina bhfuil suim acu an Ghaeilge a labhairt agus scríobh.

Share/Save/Bookmark

9.12.13

Suirbhé gearr!

D'Fhógair an Coimisinéir Teanga go raibh sé le h-éirí as mar nach raibh sé ag fáil tacaíocht ón Rialtas.

Tá an méid sin mí thuiscint ann gur shocraiamar suirbhé simplí ghearr a eagrú. I ndairíre is turgnamh dall atá ann mar ní dhearnamar a leithéid cheanna.

Tá an suirbhé thart anois! Bhí breis is 125 a ghlac páirt ann agus tá tuairisc ar líne againn anois anseo: Scéal fada faoi suirbhé gearr!

Gura maith acu as a ghlach páirt ann.
Share/Save/Bookmark

5.12.13

Gearán faoi ráiteas ó Dhinny McGinley!

Chuir mé gearán chuig Roinn na Gaeltachta ar maidin:

A chara,

Tá an ráiteas oifigiúil ón Aire Stáit Dinny McGinley ar shuíomh merrionstreet.ie ar éirí as an Choimisinéara Tenga aréir le fáil i mBéarla amháin.

Níl sé ar suíomh na Roinne Gaeltachta ar chor ar bith!

Nach ceart go mbeadh sé i nGaeilge chomh maith?

Tá sé le fáil ar

http://www.merrionstreet.ie/index.php/2013/12/statement-from-minister-of-state-dinny-mcginley-t-d-regarding-the-notice-from-an-coimisineir-teanga-that-he-will-retire-from-his-post-in-february-2014/?cat=12

Má brútar ar an cnaipe "Gaeilge" ní chuig an ráiteas sin ach chuig ráiteas eile ar fad a théann sé.

Sílim gur masla eile atá anse ní don Coimisinéir amháin ach do Phobal na Gaeilge agus do Phobal na Gaeltachta ar fad.

Mise, le meas,


• Cóip chuig Oifig an Choimisinéara Teanga

Fuair mé é seo mar freagra uatha um thráthnóna:

A Eoin, a chara,

Tá an ráiteas a bhí uait le fáil ar shuíomh na Roinne ag an nasc seo:

Eisíodh an preasráiteas seo chuig na meáin go dátheangach tráthnóna aréir.  Tá brón orm nach raibh sé ar fáil ar líne níos túisce.

Le gach dea-ghuí,

Micheál Ó Conaire

Príomhoifigeach Cúnta
Preasoifig agus Oifig Eolais

Tá sé le fáil ar an dá shuíomh anois sa dhá theanga! Níl mé ró shásta leis seo mar freagra sa bhliain 2013, aois na h-idirlíne! Is ceart go mbeadh gach ráiteas ón Rialtas a bheith le fáil ag gach duine sa tír i dteangacha na tíre ag an am céanna.

Ar an ábhár céanna d'éisigh úrlabharaí Ghaeltachta Fhianna Fáil ráiteas faoi éirí amach an Choimisinéara i mBéarla amháin ar suíomh a pháirtí.

Fagann sin nach raibh aon ráiteas i nGaeilge ar líne ag aon pháirtí seacha ráiteas Threvor Uí Chlochartaigh.

Polasaí Rialtais na hÉireann?


Share/Save/Bookmark

"Damnú ar pholasaí Gaeilge an Rialtais eirí as an Choimisinéir Teanga!" agus "Buille tubaisteach don Ghaeilge"

Deir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh gur damnú ar pholasaí Gaeilge an Rialtais atá sa bhfógra a rinne an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin inniu, go bhfuil sé le n-eirí as a chuid dualgais, ar bhunphrionsabail.

Thug an Coimisinéir an méid seo le fios ag cruinniú den Chomhchoiste Achanaithe agus Formhaoirsiú Poiblí i dtithe an Oireachtais inniu.

Trevor Ó Clochartaigh
“Is lá dhubh, dorcha don Ghaeilge í seo, go bhfuil Sean Ó Cuirreáin ag eirí as tar éis deich mbliana a chaitheamh sa bpost.

“Is léir gur cinneadh ar bhunphrionsabail atá i gceist agus nach ar aon chúis eile atá seo socraithe aige.

“Rinne sé cáineadh an-láidir arís ina thuarascáil bhliantiúil ar easpa dáiríreachta na n-eagras stáit i leith a gcuid dualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla.

“Is léir domsa nach bhfuil an tacaíocht dhá fháil ag an oifig ón Rialtas agus na h-eagrais stáit agus dá bhrí sin nach féidir leis an gCoimisinéir a chuid dualgais a chomhlíonadh mar is ceart.
Tá teipthe ar an Rialtas seo go hiomlán ó thaobh na Gaeilge (Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 12/12/2013)

Coimisinéir an choinsiasa (Seán Tadhg Ó Gairbhí, Treaibh, 11/12/2013)

Géarchéim anois gan Coimisinéir na Gaeilge (Seachtain, 11/12/2013)

Éirí as Post an Choimisinéara Teanga (Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge, 10/12/2013)
“Tá an-díomá ar Shinn Féin faoi seo, ach molann muid Seán Ó Cuirreáin as an seasamh láidir seo a ghlacadh ag an am seo.

'Tá ardmheas ag Sinn Féin agus pobal na Gaeilge ar an obair atá déanta aige féin agus ag a fhoireann agus is cailliúint an-mhór é. Go bhfios dúinn, seo an chéad uair gur éirigh aon Ombudsman as i stair an stáit agus is ráiteas iontach láidir ann fein é sin.

'Is léir go bhfuil polasaí an Rialtais i leith na Gaeilge ag titim óna chéile agus tá gá le h-athbhreithniú práinneach le seo a chuir ina cheart.

'D'iarr mé go dtabharfaí Aire Stáit na Gaeltachta teacht os comhair an Chomhchoiste le seasamh an Rialtais ar an gcinneadh seo agus na h-impleachtaí a bhaineann leis a phlé!"

Seo ráiteas ó Chonradh na Gaeilge

Buille tubaisteach don Ghaeilge – géarchéim léirithe ag an gCoimisinéir Teanga in obair an Rialtais i leith na Gaeilge

Tá géarchéim i ndiaidh teacht chun cinn inniu, Dé Céadaoin, 4 Nollaig 2013, agus Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga, i ndiaidh a chur in iúl don Chomhchoiste um Imscrúduithe, Formhaoirsiú agus Achainíocha go bhfuil sé ag éirí as.

I measc na cúiseanna a luaigh An Coimisinéir Teanga as a chinneadh seasamh siar, rinne sé tagairt d’easpa cur i bhfeidhm na scéimeanna reachtúla teanga; caighdeán na scéimeanna féin; imeallú na teanga sa chóras riaracháin phoiblí; folús i dtaobh athbhreithniú Acht na dTeangacha Oifigiúla; cinneadh an Rialtais Oifig an Choimisinéara Teanga a chónascadh le hOifig an Ombudsman; easpa acmhainní riachtanacha don Oifig lena cúraimí reachtúla a chomhlíonadh go cuí agus go hiomlán; easpa foirne le hinniúlacht sa Ghaeilge sa státchóras; agus córas lochtach nua atá le teacht i bhfeidhm in ionad chóras na marcanna bónais.

Dúirt Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Is cinnte gurbh é an cinneadh le héirí as oifig atá fógartha ag an gCoimisinéir Teanga inniu an buille is mó don Ghaeilge le fada an lá.
“Tuigeann Conradh na Gaeilge go maith na cúiseanna atá aige le héirí as; tá droch-chinntí i leith forbairt na Gaeilge glactha ag an Rialtas ó thosaigh siad i 2011.
“Ní gá ach breathnú ar an gcinneadh le COGG a chur isteach leis an CNCM, an neamhaird a rinne an Rialtais ar na leasuithe ar fad a moladh don Acht Gaeltachta 2012, agus fiú an t-athrú a bhí le teacht ar Oifig an Choimisinéara Teanga féin.”

Rinneadh cinneadh Rialtais i mí na Samhna 2011 Oifig an Choimisinéara Teanga a chónascadh le hOifig an Ombudsman faoi Phlean Athchóirithe an Rialtais don tSeirbhís Phoiblí, cinneadh a rinneadh i ngan fhios don Choimisinéir Teanga agus don Ombudsman ag an am.

D’fhógair an Rialtas go gcuirfí deireadh leis an scéim marcanna bónais in earcaíocht agus ardú céime sa stát seirbhís i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo chomh maith, ach de réir ráiteas an Choimisinéara Teanga i dTithe an Oireachtais inniu, léiríonn taighde ar fhigiúirí oifigiúla ón Roinn Oideachais agus Scileanna go dtógfadh an córas nua atá beartaithe ag an Rialtas a chur ina áit thart ar 28 mbliana le líon na foirne riaracháin sa Roinn sin le líofacht i nGaeilge a mhéadú ón 1½% atá ann faoi láthair go dtí 3% – dá gcuirfí i bhfeidhm go hiomlán agus ar an mbealach is dearfaí é.

An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Chuireánn ag comhrá le Julian de Spáinn
Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “Tá muinín phobal na Gaeilge agus Gaeltacht ag an gCoimisinéir Teanga. Tá obair den scoth déanta aige agus ag a oifig le breis agus 9 mbliana anuas agus is buille tubaisteach é don Ghaeilge go mbeidh sé ag éirí as.
“In ainneoin a bhfuil ráite ag an gCoimisinéir Teanga gur beag eile a d’fhéadfadh sé a bhaint amach sa dhá bhliain eile dá chonradh atá fágtha, impíonn Conradh na Gaeilge air athmhachnamh a dhéanamh ar a chinneadh seasamh siar ó chreideann muid go láidir gur chun cúil ar fad a rachaidh an troid ar son chearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta in uireasa Sheáin Uí Chuirreáin.
“Tá ráite ag an gCoimisinéir Teanga inniu, mar bhunchéim riachtanach agus Acht na dTeangacha Oifigiúla á leasú mar chuid de chlár an Rialtais, go gcaithfear foráil shoiléir a chur ann a chinnteoidh go mbeidh Gaeilge ag fostaithe an Stáit a bheidh ag freastal ar phobal na Gaeltachta, gan cheist, gan choinníoll.
“Aontaíonn Conradh na Gaeilge go hiomlán le ráiteas an Choimisinéara Teanga nach féidir leanúint ag tabhairt ar chainteoirí dúchais Gaeilge an Béarla a úsáid agus iad ag déileáil le heagraíochtaí stáit, agus creideann go gcaithfear athchuairt a thabhairt láithreach ar cheist na teanga san earcaíocht agus i gcomórtais arduithe céime sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.
“Tá géarchéim ann agus is gá tabhairt faoin ngéarchéim sin go práinneach. Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar an Rialtas éisteacht le gach pointe atá déanta ag an gCoimisinéir Teanga don Chomhchoiste Oireachtais inniu agus tabhairt faoi na fadhbanna a réiteach láithreach i bpáirt leis an gCoimisnéir agus leis an bpobal.
Share/Save/Bookmark

4.12.13

Imeacht Sheáin Uí Chuirreáin! Bua do Rialtas?

Réamhfhocal: An Coimiséir Teanga ag Tithe an Oireachtas! (2/12/2013)

Tá Seán Ó Cuirreáin ag éirí as mar Coimisinéir Teanga. Comhartha agus toradh tubaisteach ar pholasaí Rialtais Fine Gael agus Lucht Oibre.

D’fhógair Seán Ó Cuirreáin go mbeadh sé ag éirí as a cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar an 23 Feabhra seo chugainn, tráth a mbeidh 10 mbliana caite aige i mbun chúraimí na hoifige sin. D’fhógair sé a chinneadh agus é ag tabhairt fianaise do Chomhchoiste de chuid Thithe an Oireachtais i dTeach Laighean ar an 4 Nollaig 2013.

Bhí sé ag labhairt leis an gComhchoiste um Fhormhaoirsiú ar an tSeirbhís Phoiblí agus Achainíocha. Bhí ortha maoill a chuir leis an gcruinniú mar bhí fadhb leis an gcóras ateangaireachta. Ansin ag deireadh na cruinnithe bhí ar an Coimisinéir a ateangaireacht fhéin a dhéanamh. Másla eile dó féin agus don teanga náisiúnta.

Ar bhealach is íontach an rud é nár thárla sé seo cheana. Is de bharr Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada atá soiléir i bpolasaí Ghaeilge an Rialtais seo, agus i ndairíre ag gach Rialtas ó 1928 ar aghaidh. Tá sé soiléir nach bhfuil spéis dá laghad ag an rialtas seo ach go h-áirithe i gcúis na Gaeilge. Tá sé deacair rud ar bith a theaspeáint a rinnedar ar son teanga ársa na tíre. "Labharaigí Gaeilge le chéile ach ná labhair linne í!" an dearcadh atá ag an Rialtas. Is dócha go bhfuil sé "fed-up" - mar a deirtear i gConamara - le bheith ag tuairisciú, ag tabhairt comhairle, ag taispeáint conas an scéal a fheabhsú, go minic gan mórán chostais agus níor tugadh dó ach cluais bodhar. Agus ansin thugadar droim láimhe dó, agus dúinn go léir, trén gcinneadh a oifig a nascadh leis an Ombudsman.

Seo mar a labhair sé ag coiste an Oireachtais inniú:

"Beidh 10 mbliana caite agam i mbun oibre mar Choimisinéir Teanga i ndeireadh mhí Feabhra seo chugainn. Cé go bhfuil 2 bhliain eile fágtha i mo thréimhse ceapacháin, creidim i mo chroí istigh i bhfianaise na faisnéise atá curtha in bhur láthair agam anseo inniu gur beag eile a d’fhéadfainn a bhaint amach go pearsanta sa tréimhse ama sin i dtaca le cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Is trua liom a rá, mar sin, go bhfuil cinneadh déanta agam seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar an 23 Feabhra seo chugainn. Tá an cinneadh seo curtha in iúl inniu agam i scríbhinn d’Uachtarán na hÉireann mar a leagtar síos sa dlí."

Níos déanaí agus é ós comhair Choiste Oireachtais eile (23/1/2014) sular éirigh sé as dúirt sé: "An rogha a bhí agam ná seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar bhonn prionsabail le haird a dhíriú ar na ceisteanna seo nó leanúint orm agus, ar an bhealach sin, a bheith páirteach sa chur i gcéill. Creidim go láidir i mo chroí istigh go ndearna mé an rogha cheart."

• Damnú ar pholasaí Gaeilge an Rialtais eirí as an Choimisinéir Teanga! (5/12/2013)
• Mo ghearán le h-oifig Dinny McGinley! (5/12/2013)

Focail ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn ag Fáiltiú in Onóir Shéain Uí Chuirreáin: "... ní mór dom a rá go bhfuil sé ar duine de na daoine is cúirtéisí dár casadh riamh orm..." (5/3/2015)
Share/Save/Bookmark

2.12.13

An Coimiséir Teanga ag Tithe an Oireachtas!

Tá an Comhchoiste Oireachtais um Iomrall Sheirbhís Poiblí agus Aiciní  (Béarla) le h-agallamh a chuir ar an Coimisinéir Teanga  ar an 4ú lá Nollag 2013 i dTeach Laighean ar 16.00 uair.


Go bhfios dom is é seo an dara uair don gCoimisinéir a bheith ós comhair choiste Oireachtais. Thug sé léiriú ar obair a oifige ag Chomhchoiste Oireachtais um Imscrúduithe, Formhaoirsiú agus Achainíocha i mí Bealtaine 2012.

Is "An Coimisinéir Teanga Annual Report 2012" (sic) atá mar ábhar acu. Scríobhamar faoin dtuairisc sin i Mí Márta seo caite: "Gabhadh tiomána nach raibh sásta Béarla a labhairt!"  Tá beartas an Rialtas an córas marcanna bónais don Ghaeilge a chuir ar cheall le plé leis!

Is comhcoiste nua é seo le iniucadh agus aithint feabhsucháin ar seachadadh seirbhísí poiblí don saoránach. Tá an coiste seo sásta glacadh le h-aiciní ón bpobal chuig tithe an Oireachtais agus is cuid dá dhualgaisí bheith i dteangabháiol le hOmbudsman an stáit. Is dócha gur dá bhrí sin tá siad chun cainte leis an gCoimisinéir Teanga.

Tá sé spéisiúil go bhfuil suíomh an Chomhchoiste seo le fáil i mBéarla amháin cé nach eisceacht é sin i gcás an chuid is mó suíomhanna Tithe an Oireachtais.

Mar is eol don saol Fodhla d'fhógair Seán Ó Cuirreáin go raibh sé le h-éirí as mar Coimisinéir Teanga. Is mar seo a labhair sé.

Tá píosa scríofa faoi a thárla againn: Imeacht Sheáin Uí Chuirreáin; Bua don Rialtas.Share/Save/Bookmark