15.6.15

Caillte sna figiúirí!

Ar bhealach nach bhfuul an iomarca béim á chur ar na staitisticí.

Cinnte tá gá le rudaí a thomhas ach níl ann ach comharaimh. Mura bhfuil iniúchadh agus meastóireacht neamhspleách á dhéanamh, ní dócha gur féidir linn aon pholasaí a mheas is gceart nó a cheartú. Más féidir a rá go bhfuil polasaí ar bith ann.

Agus figiúirí, tuairiscí, meastúcháin agus easpa pholasaithe á phlé againn tagann focail Sheáin Uí Chuirreáin chugainn: "...idir an dá linn, tic-toc, tá an t- am ag sleamhnú agus más fíor gur go mall a mheileann muilte Dé, is léir gur níos moille fós a mheileann muilte an státchórais, go speisialta i réimse na teanga." (23/1/2014). 

Nach mbeadh sé níos tabhachtaí "ceist" na Gaeilge a thógaint ar ais ón Stát Chóras agus ó "acamademia" agus a thabhairt thár n-ais do phobal na sráide, Pobal na hÉireann, muide, gur linne í an Ghaeilge?

Chuireann iGaeilge a mhéar ar an fhadhb nuair a deireann sé:  "Ag croí na ceiste a thog Donncha Ó hÉallaithe,  bhí seo:  cé mhéid den aos óg atá ag labhairt na Gaeilge go laethúil le cáirde dá comhaois?

"In áit bheith ag brath ar thaighdeoirí acadúla, mar a dúirt fear liom le déanaí, agus aontaim leis, tá gá le comhrá a thosnú leis an aos óg faoin dteanga.  Cad é a dearcadh ina leith, i bhfirinne?   Tá gá seo a dhéanamh go leitheadach is go cuimsitheach is gan mhoill."

Tá céim mar sin tógtha  mar shampla ag Seo Linn ag tús na míosa seo agus iad a tabhairt "cic sa tóin do chultúr na ndeontaisí!" . Thárla sé anuireadh nuair a tháinig na sluaite amuigh ar Shráideanna Naofa Átha Cliath agus Béal Feirste agus iad "Dearg le Fearg!" Agus ar phríomh bhóthair Chois Fharraige le "Slán le Seán" a rá.

Mar a dúirt duine níos léanta ná mé "Gluaiseacht na Gaeilge: Gluaiseacht ar Strae!" Agus beidh sé i gcónaí mar sin má tá muide, mise agus tusa atá á léamh seo sásta an obair go léir a fhágáil ag "Lucht na Gluaiseachta!"

Ach conas?

Rud simplí amháin agus tú ar na meáin shóisialta cén teanga a úsáideann tú? Nuair atá radharc álainn á roinnt agat is féidir leat "Beautiful view!" nó "Radharc álainn!" le do leantóirí.  "Seo caifé deas i mBaile Átha Claith!" nó "This is a nice place to eat in D!" Más ceist politiúil is féidir do thuairimí a thabhairt i nGaeilge - cursaí Uisce Éireann, ceist chóid phoist agus an praiseach atá á dhéanamh ar sin.

Fiú má tá tú ag iarraidh a dhíriú ar alt sna meáin Bhéarla abir rud mar, "Iar-rúnaí sa an Roinn Airgeadais le bheith ós comhair choiste oireachtas - http://www.irishtimes.com/business/economy/banking-inquiry-cardiff-to-challenge-trichet-evidence-1.2249320" agus eile.

Ach má deireann scríobhnóir iGaeilge, "Ní gá fánacht ar údarás stáit chun é a dhéanamh.  Is féidir linne é a dhéanamh. Ní mór dúinn tabhairt faoi seo.  Ceisteanna deacair 'fasta suas' iad seo le plé le na glúinte níos óige - ach tá taithí ag dhaoine fásta ceisteanna deacra a phlé lenár bpáistí nach bhfuil?  

"Nó an bhfagfaimíd faoin idirlíon é?   Má dheinimíd amhlaid, íocfaimíd go daor as!

"I ndiaidh an comhrá, gníomh."

Thár aon rud eile  oscailímís ar mbéal agus labharaimís Gaeilge ní hamháin le chéile ach leis an saol!


Share/Save/Bookmark