16.5.13

"Easpa tuisceana an Aire soiléar!"

Easpa tuisceana Aire na Gaeltachta ar chúrsaí Gaeltachta soiléir

Aire Dinny McGinley
‘Tá an easpa tuisceana atá ag Aire na Gaeltachta ar riachtanais na pobail Ghaeltachta Dinny McGinley léirithe aige san u-chasadh atá déanta aige ar na Limistéír Pleanála Teanga’, dar leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh. ‘Tá sé soiléir de bharr an chead atá tugtha ag an Aire d’Údarás na Gaeltachta líon na limistéir teanga a bheidh ag cur an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge a athrú ó 19 go 26 go raibh an ceart ag Sinn Féin le linn na díospóireachta ar Bhille na Gaeltachta’, dar le Seanadoir Ghaillimh Thiar. (Ar ndóigh tá an poinnte seo déanta ag níos mó ná Sinn Féin le níos mó ná bliain anuas mar shampla nuair a shiúl an Freasúra sa Dáil ina iomláine amach i mí Iúl - "Tacaíocht iomlán don siúl amach!" Iul 2012.)

‘Tharraing muid an ábhar seo anuas leis an Aire le linn na díospóireachta sa Seanad agus sa Dáil anuraidh ag ra nach raibh bun ná barr leis an leagan amach a bhí aige. Is léir anois go n-aontaíonn Údarás na Gaeltachta linn agus gurb shin an fáth a bhfuil a intinn athraithe ag an Aire ina leith seo’.

‘Tá amhras orm go léiríonn seo fadhb níos bunasaí maidir le cur chuige an Aire. Is léir dom ó ráitis atá déanta aige le tamall agus le rudaí a dhéanann Airí Rialtais éagsúla nach dtuigeann siad an ghéarchéim ina bhfuil an teanga sa nGaeltacht, nach bhfuil siad dáiríre faoi cur chun cinn na teanga sa nGaeltacht agus go bhfuil an Straitéis Fiche Bliain i mbaol mar gheall ar cur chuige lochtach an Rialtais’.
Na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta (Údarás na Gaeltachta)
ráiteas éisithe ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus seo a deireann Kevin De Barra, Stiurthóir na Chomdhála, “Tá bliain caite anois ón uair a fógraíodh na ceantair pleanála teanga (26 Aibreán 2012), agus níl scála ama curtha leis an bpróiseas, nó níl spriocanna sonracha leagtha síos go fóill. Tá an obair seo iontach práinneach, agus is gá tabhairt faoi láithreach. Is gá spriocanna soiléire agus amchlár réadúil a aontú ionas go dtuigfidh na páirtithe ar fad a bhfuil le déanamh acu féin chun mórspriocanna na straitéise a bhaint amach.
"Cé gur dúradh anuraidh gur príomheagraíocht cinnireachta ar cheart a bheith ag stiúradh an phróisis i ngach ceantar, is gá breathnú arís air seo, agus féachaint ar phleananna áitiúla laistigh de na mórlimistéir agus iad siúd a thabhairt chun cinn i gcomhar leis an bpobal áitiúil”.

Tá curtha in iúl ag Údarás na Gaeltachta do Gaelport.com go dtuigtear dóibh óna phlé leis an Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta go ndéanfar fógra oifigiúil maidir le comhdhéanamh na Limistéar Pleanála Teanga faoi lár an tsamhraidh.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment