3.4.12

Trevor agus an 1.7 milliúin

Margadh mór atá i bpobal na Gaeilge agus cén áird atá á thabhairt ag lucht gnó don déighleog áirithe sin? Tá 1.7 Milliúin anseo sna 26 contae atá sásta a rá go bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Cé mhéid atá sna Sé Chontae? Agus cé mhéid thar lear? Tá i bhfad níos mó ar seo ag Conchubhair Ó Liatháin ina bhlag iGaeilge "1.77m chainteoir Ghaeilge sa Stát – Daonáireamh 2011!"


 Nuair a chuala mé faoin dtuairisc seo bhí sé spéisiúil dom go raibh na figiúirí chomh maith agus a bhí sé. Figiúirí a tabharfadh dóchas dúinn ó thaobh an Ghaeilge agus fiú ó thaobh na Gaeltachta cé gur géarchéim atá ann go fóill. Bíodh bród againn as! Tá breis is dhá mhilliún i bpobal na Gaeilge anois. Bainimís úsáid as.

Fuair mé ráiteas ó Trevor Ó Clochartaigh faoin dtuairisc ar Dhaonáireamh 2011 a foilsíodh le déanaí. Cé go bhfuil léiriú aisteach á thabhairt air ag thráchtairí áirithe an Bhéarla (Féach ar an bpíosa seo á gcáineadh ina dteanga féin - ón Sionnach Rua - Colm Kenny, The Irish Independent and Media Spin!).

Ait go leor ní fhaca mé rud ar bith ó phoiliteoir ar bith faoin chuid seo den tuairisc, seachas ráiteas ó Aire Sóisearach Dinny McGinley, "Fáiltíonn an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich roimh thorthaí an daonáirimh 2011 ar chainteoirí Gaeilge".  Níl aon rud scríofa fiú ag Éamon Ó Cuív ina bhlag nua Béarla!

Seo a deireann an ráiteas ó Threvor:

Léiríonn an daonáireamh gur gá don Rialtas soláthar do phobail, bríomhar Gaeilge.
Cé go bhfuil fás i bpobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, níl an méadú cuí i seirbhísí nó tacaíocht chun freastal orthu, de réir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.


Bhí an Seanadóir Shinn Féin, as Gaillimh Thiar ag tagairt d'fhoilsiú torthaí luath an daonáireamh, a léirigh fás ar phobail na Gaeltachta agus na Gaeilge tré chéile.


“Leiríonn na figúirí seo treocht dearfach leanúnach ó thaobh fás na teanga agus ó thaobh na ceantair Ghaeltachta. Tá lucht labhartha na Gaeilge ag 1.77m duine, an méid is mó le glúnta anuas agus sin meadú de 7.1%. In éineacht leis sin sin, labhrann 111,462 duine Gaeilge ar a laghad uair sa tseachtain agus labhrann 77,185 an teanga go laethúil taobh amuigh den chóras Oideachas.”


"Léiríonn sé seo go soiléir teanga bheo, bríomhar, atá ag fás agus ag dul i bhfeidhm go háirithe ar níos mó daoine óga.


"Tá fás de 2.9% feicthe againn i bpobal na Gaeltachta atá ag labhairt na Gaeilge go laethúil chomh maith, cé go bhfuil roinnt imní orm nach bhfuil an fás sin ag an ráta ceánna leis an fás iomlán daonra sa nGaeltacht, atá thart ar 5.2%.


"Tá roinnt nithe dearfacha sna staitisticí, ach tarraingíonn siad aird chomh maith ar doicheall an Rialtais soláthar mar is cuí a dhéanamh don phobal seo atá ag fás agus ag forbairt. Tá na figiúir seo dhá eisiúint ag am a bhfuil an Rialtas ag beartú Oifig an Choimisinéara Teanga a chomhnascadh leis an Ombudsman, go bhfuil ionsaí fíochmhar dhá dhéanamh ar scoileanna Gaeltachta agus go bhfuil an bunús daonlathach dhá bhaint de bhord Údarás na Gaeltachta.


"Tá cuid mhaith ceantair Gaeltachta ag strachailt le fostaíocht a tharraingt chucu féin agus chun deimhniú nach gcaithfidh bunú an cheantair imeacht, nó dul thar sáile ar thóir oibre. In ainneoin sin, is beag iarracht fónta atá déanta ag an Rialtas le hinfheistíocht a dhéanamh ann nó fostaíocht a chruthú. Go deimhin tá siad ag leanúint leis an ciorrú ollmhór i mbuiséad caipitil an Údaráis a bhí ag an Rialtas eile rompu.


"Tá an fás sa daonra mar thoradh ar obair chrua cuid mhaith gnáth dhaoine agus eagrais éagsúla teanga agus pobail a bhfuil ardmholadh ag dul dóibh as ucht an obair éachtach atá ar siúl acu. Tá seo ag tarlú in ainneoin go bhfuil an Rialtas ag déanamh neamhsuim de riachtanais an phobal seo agus an éileamh bhreise atá acu do sheirbhísí tré Ghaeilge. Má tá siad dáiríre faoin bhfás seo a chaomhnú caithfidh siad beart a dhéanamh de réir briathar. Freisin, caithfidh siad aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí na n-eagraíochtaí bunmhaoinithe agus tosú ag cur an Straitéis Fiche Bliain agus eile i bhfeidhm mar is ceart.


"Má dhéanann siad sin tá mé cinnte go bhfeicfidh muid a thuilleadh fáis i bhfigiúrí daonáireamh 2016".


Tá breis tuairimí léirithe ar shuíomh Ghaelport: Ardú de 7% ar líon na gCainteoirí Gaeilge!


Agus ag Pól Ó Muirí san Irish Times  - "Lucht na teanga ag cogaint staitisticí an daonáirimh go smior!" (4/4/12)


An daonáireamh agus na Meáin Ghallda (Eagarfhocal Gaelscéal 4/4/2012)


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment