28.3.11

Na Rialtais Nua....

Harry McGee
Labhróidh an t-iriseoir clúiteach Harry McGee, comhfhreagraí polaitíochta leis an Irish Times, agus Niall Comer, Uachtarán ar Chomhaltas Uladh de chuid Chonradh na Gaeilge, ar an ról atá ag an dá rialtas ó thuaidh agus ó dheas maidir le cur chun cinn na Gaeilge ag oscailt oifigiúil Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 san Óstán Killashee, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara ag 9.00in oíche Aoine, 01 Aibreán 2011.

Arsa Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Is fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus eagraíocht uile-oileánda é Conradh na Gaeilge; creideann muid go bhfuil sé riachtanach go mbeadh béim láidir ar an teanga i gclár an dá rialtas - thuaidh agus theas - ionas go bhfuil ról
gníomhach, comhordaithe ag na rialtais sa phleanáil fadtéarmach don Ghaeilge ar fud na tíre ina hiomláine."

Árd Fheis ar líne
Ba chóir go mbeadh an Ustream ar siúl don chaint oíche Aoine agus tríd an lá do ghnó na hArd-Fheise Dé Sathairn:
Beidh Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 á chraoladh beo ar-líne ag U-Stream, d’éinne nach féidir freastal agus is féidir páirt a ghlacadh i ngnó na hArd-Fheise ar twitter trí theachtaireachtaí leis na carachtair #afcnag a chur ag deireadh gach teachtaireachta, agus taispeánfar an sruth Twitter ar scáileán ag an Ard-Fheis.
Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: "Ní hamháin gur ghlac an Rialtas ó dheas leis an moladh go mba chóir go mbeadh pleanáil don Ghaeilge á dhéanamh sa phobal de réir contae ins An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030, ach oiriúnach go maith, tá Conradh na Gaeilge tar éis tús a chur leis an obair seo i gCo. Chill Dara i bpáirt le Glór na nGael agus Comhluadar cheana féin, agus tá súil againn go gcuirfidh an Rialtas nua agus Feidhmeannas Stormont na hacmhainní cuí ar fáil leis seo a leathnú do chontaetha eile ar fud na tíre."

Déanfar plé ar a bhfuil sa chlár rialtas nua-aontaithe ag Fine Gael le Páirtí an Lucht Oibre sna 26 Chontae mar chuid d'Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge, mar aon leis an méid a gheall siad sna forógraí s'acu roimh an olltoghchán ar an 25 Feabhra 2011, le béim ar leith ar chúrsaí oideachais agus an Ghaeilge mar chroí-ábhar Ardteiste. Pléifear freisin an géarghá atá ann le straitéis Gaeilge sna 6 Chontae atá ar a laghad chomh cuimsitheach leis An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 ó dheas, chomh maith le hAcht Gaeilge don Tuaisceart le cearta teanga phobal labhartha na Gaeilge ó thuaidh a chumhdaigh agus a chosaint.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment