31.3.11

Gramadach gan stró!

Tá eagrán nua de ghraiméar móréilimh Éamoinn Uí Dhónaill, Gramadach gan Stró!, díreach foilsithe ag Gaelchultúr. Díoladh na cóipeanna go léir den chéad eagrán agus tá 20% níos mó ábhair agus cleachtaí san eagrán úrnua seo.

Le fáil ó siopa.ie
Gramadach gan Stró! á úsáid ag ranna Gaeilge i gcoláistí éagsúla sa tír agus ag daoine atá ag obair trí mheán na Gaeilge. Tá sé dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán réasúnta maith bainte amach acu sa Ghaeilge labhartha cheana féin ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí. Ní fhéachtar sa leabhar le cur síos cuimsitheach a thabhairt ar ghramadach na Gaeilge; tá príomhghnéithe na gramadaí sin roghnaithe ag an údar agus tá iarracht déanta aige iad a chur i láthair go simplí sothuigthe.

Foilsíodh an chéad eagrán de Gramadach gan Stró! in 2008 agus díoladh 5,000 cóip den leabhar taobh istigh de dhá bhliain go leith. Tá Ó Dónaill dóchasach go mbeidh ráchairt ar an eagrán nua seo chomh maith.

“Fuair mé moltaí agus aiseolas luachmhar ó go leor de lucht úsáidte an chéad eagráin,” arsa Ó Dónaill, “agus chuir mé an méid sin san áireamh agus an dara heagrán á ullmhú agam. Tá dearadh an leabhair athraithe go mór againn chomh maith. Tá cuma i bhfad níos fearr ar an eagrán nua agus measaimid go gcabhróidh an scéim dathanna leis an úsáideoir nithe a aimsiú go gasta.


“Tá cartún ag tús gach aonaid fosta, rud a chuireann go mór leis an leabhar, measaim. Dírítear sna cartúin seo ar na hearráidí a dhéantar sa Ghaeilge go rialta: ‘fear le féasóg’, cuir i gcás, agus ‘Dé Déardaoin’. Tá súil agam go mbainfidh lucht úsáidte an leabhair sult as na cartúin seo agus go bhfoghlaimeoidh siad rud éigin uathu fosta!”
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment