4.12.10

Tacaíocht do chainteoirí dúchais ó COGG

Taighde ar Dhea-chleachtais Bhunscoile i dtaca le Saibhriú/Sealbhú agus Sóisialú Teanga do Dhaltaí arb í an Ghaeilge a gCéad Teanga.

Comhad pdf
Tá píosa tábhachtach taighde déanta ar na mallaibh ag COGG (údar: Aoife Ní Sheaghdha) atá ag díriú isteach ar thacaíochtaí do chainteoirí dúchais ins na bunscoileanna Gaeltachta.  Bfhiú go mór é a léamh, tá an tuairisc iomlán (agus tuairiscí eile) le fáil ar an suíomh acu, nó brú ar an bpictiúir ar dheis.

Ba iad na príomhchleachtais a mholtar ann nó:
  (1) Teagmháil, comhoibriú agus cumarsáid éifeachtach le tuismitheoirí pobal na scoile faoi pholasaí Gaeilge na scoile agus faoin ról i gcaomhnú na Gaeltachta; 
  (2) Obair ghrúpa a dhéanamh go rialta le daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga; 
  (3)Straitéisí chun aird de shíor a dhíriú ar chruinneas/saibhreas Ghaeilge na ndaltaí; 
  (4) Imeachtaí rialta a chuireann béim ar an gcaint (drámaíocht & scéalaíocht, puipéadóireacht) agus ar shárchainteoirí ón bpobal; 
  (5) Polasaí éifeachtach maidir le spreagadh scileanna litearthachta comhionanna sa teanga (an délitearthacht) le linn bhlianta na bunscoile (go bunúsach fanacht go dtí rang a haon le tosnú ar leitheoireacht fhoirmealta an Bhéarla mar atá molta sa litríocht idirnáisiúnta);
  (6) feachtas chun labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc na ndaltaí

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment