22.12.10

Fáilte go ginearálta..

Seo ráiteas ó Éamonn Mac Niallais, Urlabhraí, Guth an Gaeltachta a éisíodh ar an 22 Nollag 2010.

Éamonn Mac Niallais
"Fáiltíonn Guth na Gaeltachta go ginearálta roimh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a foilsíodh inne.  Is cinnte ma chuirtear na moltaí ginearálta go léir atá ann i bhfeidhm go mbeidh sé chun leas na teanga agus na Gaeltachta i gcoitinne.  Is céim mór chun tosaigh é don teanga go bhfuil Straitéis náisiúnta agus comhtháite ann don chead uair aríamh.  Fáiltíonn muid chomh maith roimh an tacaíocht laidir traspháirtí atá tugtha don Straitéis. 
Dréacht Straitéis 2010 v Straitéis 2011
(le Guth na Gaeltachta

foilsithe ag iGaeilge)
"Tá díoma orainn afach nach bhfuil na céimeanna a mhol Guth na Gaeltachta ó thaobh Polasaí Náisiúnta Oideachais don Ghaeltacht (solathar sonrach don chainteoir dúchais, curaclam úr dírithe ar an gcainteoir dúchais, Bord Oideachais don Ghaeltacht) agus Struchtúr Tacaíochta do na Teaghlaigh Gaeltachta(athrú ar an SLG, Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh) sonraithe sa Straitéis.  Chomh maith le sin, ba chóir go mbeadh idirdhealú níos soiléire déanta idir feidhmeanna an Údaráis agus an Fhorais agus go mbeadh aitheantas tugtha do ról chriticúil Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
De bharr go bhfuil an Straitéis chomh ginearálta sin agus go bhfuil cuid mhór gnéithe nach bhfuil sonraithe ann,  beidh cuid mhór ag brath anois ar an fhís agus an diongbhailteacht a bhéas ag an chead Rialtas eile ó thaobh cur i bhfeidhm na Straitéise.  Béidh sé criticiúil cén soirt acmhainní a chuirtear ina threo mar go bhfuil ciorruithe móra déanta ar an Roinn, an tÚdarás, an tAcadamh agus na grúpaí pobail.

"Mar sin de, cé go bhfáiltíonn muid roimh an Straitéis mar dhushraith ginearálta, tá dushlán mhór romhainn go foill le cinntiú go gcuirfear i bhfeidhm é agus go gcuirfear i bhfeidhm na céimeanna sonrach atá uainn leis an Ghaeltacht a thabhairt slán.
Istigh le seo, tá briseadh síos ar na hathruithe a rinneadh ar an dréacht straitéis le theacht ar an docuiméid a foilsíodh inne.  Sílim go bhfuil mórchuid de na hathruithe sonraithe ann ach ma fheiceann sibh aon cheann nach bhfuil san aireamh agam, is féidir libh sin a chuir in iúil domh. 

"Guímid Nollag Mhaith dhaoibh go léir agus gabhaimid ar mbuíochas libh as bhur dtacaíocht agus bhur gcomhoibriú le bliain anuas."
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment