25.11.10

An pleán agus an straitéis!

1.  An Plean Téarnaimh Náisiúnta: Gaeilge & Gaeltacht
Ón chead léamh ar an bplean náisiúnta a foilsíodh inne (tá an plean féin i mBéarla ach acoimire i nGaeilge), is léir go bhfuil an Rialtas ag cloí leis na ciorruithe caipitil a bhí leagtha amach i dtuarascail na Roinne Airgidis i mí Iúil:

Caiteachas Caipitil sa Roinn Gnothaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta

2011  EUR86milliúin
2012  EUR86milliúin
2013  EUR86milliúin
2014  EUR40 milliúin

Caithfear a rá gur laghdú substaintiúil atá i gceist anseo go háirithe nuair a cuirfear san aireamh na laghdaithe atá déanta le roinnt blianta anuas:
2008  EUR149 Milliúin
2009  EUR133 Milliuin
2010  EUR105milliúin

Ó thaobh an caiteachas reatha, tá sé i gceist:
 • Caiteachas Gaeltachta & Oileáin a laghdú EUR1.4 milliúin i 2011(thart ar 5% dén caiteachas iomlán reatha EUR29.5 milliúin)
 • Caiteachas Ciste na Gaeilge a laghdú EUR0.6milliúin i 2011(thart ar 10% dén caiteachas iomlán reatha de EUR6 milliúin)
Beidh níos mo eolais againn sa chainfhaisnéis ar an 7 Nollag cén áit a bhfuil sé i gceist ag an Roinn na ciorruithe seo a chuir i bhfeidhm.

Tá laghdú EUR6.5 milliúin ar dheontas TG4 chomh maith ach beidh ar RTÉ an méid sin a ioc sa bhreis le TG4 as an ioncaim a fhaigheann siad ón ceadúnas teilifíse(mar a bhí molta ag An Bord Snip Nua).


2.  An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Bhí cruinníú ag an Coiste Comhaireachta ar an 17 Samháin áit ar ghlac siad leis an dréacht deiridh dén Straitéis da reir tuairiscí ach níl aon eolas tagtha chun cinn faoi cé hiad na hathruithe a rinneadh ar an Dréacht Straitéis.  Tá sé ráite ag an Aire Carey go mbeidh an Straitéis faomhaithe ag an Rialtas roimh dheireadh na bliana agus foilsithe go luath san Athbhliain. 

Bhí diospóireacht sa Dáil ar an Straitéis ar an 18 Samháin.  Léiríodh tacaíocht laidir don Straitéis agus tá muid buíoch do na páirtithe uilig as an tacaíocht traspháirtí seo.  Is ábhar imní mhór dúinn afach an béim a chuir ionadaithe Fhine Gael ar an gá atá leis an riachtanas Gaeilge don Ard Téist a athrú.  Is feidir na trascríbhinní a léamh anseo ar shuíomh Houses of the Oireachtas/Tithe an Oireachtais. (Ait go leoir má bhrútar an an nasc "Gaeilge" faightear an teachtaireacht:
"Gaeilge Notice
Tá an leagan Gaeilge de shuíomh gréasáin an Oireachtais á réiteach agus beidh sé ar fáil go luath. {The Irish version of the Oireachtas website is under construction and will be available shortly}." ach tá an diospóireacht go léir na trascríbhinní ar an suíomh Bearla!)

Féach ar:

 • Gaeilgeoirí Buailte sa Phlean (Gaelscéal 26/11/2010)


 • €8m bainte de bhuiséad na Gaeilge/na Gaeltachta do 2011 – agus €8m eile le baint go fóill ar iGaeilge!
 • Suantraí an tromluí ar An Codú!

 • Share/Save/Bookmark

  1 comment:

  1. Labhair mé le hÉamonn Mac Niallais urlabhraí Guth na Gaeilge inné ar NearFM faoin bPlean Téarnaimh agus Straitéis Fiche Bhliain.

   http://nearpodcast.org/podcast/index.php?id=511

   ReplyDelete