15.11.09

Do ghuth-sa?

Feachtas Gaeltachta le cur in éadan mholtaí An Bhoird Snip Nua!

Guth na Gaeltachta
Tá an Bord Snip Nua ag moladh gur chóir caiteachas poiblí a ghearradh siar cuid mhór.

Dá nglacfaí leis na moltaí sin, bheadh laghdú de thuairim 10% ar chaiteachas poiblí ar fud na tíre ACH dá gcuirfí na moltaí ar fad a bhaineann leis an Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hoileáin i bhfeidhm, b'ionann sin agus 58% [€50 milliún ar fad]!

Tá cúig bhunphrionsabal ag an fheachtas seo:
1. Roinn na Gaeltachta faoi cheannasaíocht an Aire a choinneáil.
2. Cúraimí fiontraíochta Údarás na Gaeltachta a choinneáil.
3. Oideachas Gaeltachta agus Gaeilge a chosaint.
4. Scéimeanna forbartha teanga, cultúrtha agus ealaíne a choinneáil agus a leasú más gá.
5. Ciste caiteachais a bheith ar fáil d’oibreacha caipitil, infreastruchtúir agus pobail i gceantair iargúlta mar an Ghaeltacht.

FÓCAS
9.4% Vs 58%

Bhí cruinniú ag an ngluaiseacht nua Guth na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua le déanaí.

Labhair Éamonn Mac Niallais ar an bhfeachtas agus ar an ngluaiseacht féin. Is feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Seo feachtas pobail a bunaíodh sa Ghaeltacht leis an phobal a chur ar an eolas faoi impleachtaí na gciorruithe atá molta don Ghaeilge agus don Ghaeltacht agus le cur ina n-éadan. Beidh an feachtas seo ag díriú go huile is go hiomlán ar chúrsaí Gaeltachta agus Gaeilge amháin. Chuige sin, beidh muid ábalta feidhmiú níos éifeachtaí.

Dár leis go bhfuil daone eile ag déanamh cosaint ar a churamaí féin agus is ceart do phoball na Gaeltachta (poball na Gaeilge taobh amuigh den Gaeltacht san áireamh) seasamh ar son a gcearta féin a bhaint amach.

Tá sé soileir nach dtuigeann coiste Mhic Carthaigh (a scríobh an tuairisc) cás na Gaeltachta nó cás na Gaeilge. Mar a dúir Éamonn Ó Cuív "...I think we get some sense of what would happen the country if an economist from Dublin 4 was running the country.” Nó mar a deireann an tuairisc féin (atá scríofa i mBéarla ar ndóigh) "The Group is of the view that resources should be targeted at those most in need and that differential schemes aimed at Gaeltacht areas are not justifiable." (Volume 2, Page 41).

Má deintear imscrúdú ar an tuairisc fada seo tá sé soiléar nach bhfuil tuiscint ar bith ar cad tá ar siúl ag forais nó institiúidí mar COGG, Údarás an GaeltachtaRoinn na Gaeltachta féin fiú, nó no cén stair atá ag baint leo. Tá mion scrudú ar Moltaí an Bhoird Snip Nua i leith na Geltachta agus na Gaeilge déanta cheana féin, ach is fiú béim a chuir ar roinnt figiúirí a roinn Éamonn Mac Niallais linn.

I measc na sleamhnáin a theaspeán sé bhí dhá cheann a bhí thar a bheith spéisiúl. An chéad cheann a léirigh na ciorraithe roinn ar roinn ó thaobh airgead agus ó thaobh fostaíochta de.
Tabhair faoi dearadh na figiúirí i dtaobh an Roinn Pobal, Tuaithe agus Gaeltachta agus dean comparáid leis an Roinn Airgeadais!

An tarna ceann a thugann léiriú ar an ciorraithe ar an Roinn féin agus ansin na ciorraithe eile a bhaineann leis an nGaeltacht fhéin nach bhfuil díreach faoi cheannas na Ranna sin(Údarás na Gaeltachta, scoileanna agus eile)

Tabhair faoi deara na figiúirí fostaíochta anseo agus smaoining arís ar a dúirt an grúpa: "The Group is of the view that resources should be targeted at those most in need and that differential schemes aimed at Gaeltacht areas are not justifiable." Is cinnte go mbeidh na ceantrachta Gaeltachta agus oileán i measc íad siúd "most in need" má cuirtear, nó nuair atá, na ciorraithe curtha i gcríoch.

Sé meán na ciorraithe go léir atá roghnaithe ag Grúpa MhicCharthaigh 9.4% ach sé meán na ciorraithe atá roghnaithe acu don Gaeltacht agus na hoileáin ná 58% (CAOGA HOCHT FAOIN GCÉAD!!!!)
An Comhleoir Tomás Ó Curaoin


Éamonn Mac Niallais


Trevor Ó Clochartaigh


Tá na figiúirí bunaithe ar an ‘Report of the Special Group on Public Service Numbers and Expenditrue Programmes: Vol 1 & Vol 2’ ar fáil ag suíomh An Roinn Airgeadais.
Príomhphoinntí ó thuarascáil an Bord Snip Nua’: Achoimre curtha le chéile ag Trevor Ó Clochartaigh, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.
Achainí ar fail anseo fosta le tacaíocht a léiriú do mhná tí na Gaeltachta.

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment