26.11.09

4.0 Cuspóirí

Cuspóirí Sonracha na Straitéise

Ag teacht as Ráiteas Polasaí an Rialtais 2006 tá an sprioc leagtha amach ardú a dhéanamh thar 20 bliain ar:
    • An líon daoine a mbeidh eolas acu ar an nGaeilge ón 1.66 milliún atá ann faoi láthair go 2 mhilliún; agus

    • An líon daoine a úsáideann an Ghaeilge gach lá ón leibhéal atá ann faoi láthair de thart ar 83,000 go 250,000.
Ba é comhlíonadh na spriocanna uaillmhianacha sin an chloch ba mhó ar an bpaidrín agus cinneadh á dhéanamh cad iad na réimsí ina ngníomhófaí sa Straitéis seo.

Ba iad na haidhmeanna sonracha agus an Straitéis seo á hullmhú:
    • An líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000;

    • An líon daoine a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht gach lá a ardú mar beidh borradh a chur faoin nGaeltacht fíorthábhachtach don phlean/straitéis fhoriomlán; agus

    • An líon daoine a úsáideann na seirbhísí Stáit trí Ghaeilge agus atá in ann teilifís, radió agus na meáin chlóite a rochtain tríd an teanga a ardú.

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment