14.1.13

Ag glacadh seilbh ar an Straitéis?

Ní neart go cur le chéile.

Is gá dúinn teacht chun tosaigh ar na droch-chinntí atá á nglacadh ag Rialtas na hÉireann go rialta maidir le cur i bhfeidhm na Straitéise agus droch-chinntí eile go mbíonn tionchar díreach acu ar dhul chun cinn na Gaeltachta agus na Gaeilge. Chuige sin tá éileamh curtha ag Conradh na Gaeilge os comhair Roinn na Gaeltachta le breis agus ocht mí anuas agus níl freagra ar bith curtha chugainn fós uirthi:

Glac seilbh?
"An pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus an struchtúr riachtanach ardleibhéil a chur ar bun chuige sin.".

Deireadh le COGG
Tá an liosta de na droch-chinntí ag dul i méid, go háirithe an cinneadh a glacadh le déanaí leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a chur faoin gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Is ionsaí eile é seo ar institiúidí na Gaeilge go bhfuil muinín ag pobal na Gaeilge agus Gaeltachta astu. Táimid ag troid in aghaidh an chinnidh seo faoi láthair agus pléifear cás COGG ar an lá chomh maith.

Clár Sealadahh
15.00
Fáilte ó Cathaoirleach an Chruinnithe
Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael

15.10
Todhchaí na Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30: Staid reatha, droch-chinntí glactha, COGG, éileamh déanta
Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge

15.30
Conas tionchar a imirt ar pholaiteoirí na tíre
Harry McGee, Comhfhreagraí Polaitiúil, Irish Times

15.50
Plé agus moltaí ón urlár ar an mbealach chun tosaigh
16.30
Moltaí a chuimsiú
Easpa fuinnimhe, easpa acmhainní!
Ní féidir troid, áfach, in aghaidh gach droch-chinnidh a ghlac agus a ghlacfaidh an Roinn agus an Rialtas i gcónaí. Níl an fuinneamh ná na hacmhainní ag Pobal na Gaeilge. Is gá teacht chun tosaigh ar na cinntí agus tionchar dhíreach a imirt chun go mbeidh na cinntí aontaithe idir an pobal agus na húdaráis le chéile. Tarlaíonn sé in earnálacha éagsúla go n-aithnítear na geallsealbhóirí agus go mbíonn ionadaíocht acu ag an mbord a ghlacann na cinntí móra. Tá an t-aitheantas agus an ionadaíocht céanna uainn-ne. Tá sé ar leas na n-údarás glacadh leis an éileamh gur chuir Conradh na Gaeilge & Guth na Gaeltachta chucu "chun go mbeidh muid, le chéile, ag glacadh seilbhe ar chur i bhfeidhm na Straitéise agus ag aontú ar an mbealach is fearr chun cinn don Ghaeilge agus don Ghaeltacht."

Bíonn an Dr. Conchúr Ó Giollagáin i gcónaí ag caint faoin mbearna idir an pobal agus an chumhacht. Is gá fáil réidh leis an mbearna go práinneach.Tá chruinniú ríthábhachtach eagraithe, ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta, don Aoine, 1 Feabhra 2013, ag 3.00i.n. in Óstán Melo Park, Gaillimh le todhchaí na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30 a phlé (beidh an plé seo an-ábhartha chomh maith don Straitéis atá á cur le chéile ó thuaidh faoi láthair freisin).

• Seans go mbeadh spéis san caint seo a thug an Coimisinéir Teanga i mí Iúl 2013: Ag cothú na todhchaí.


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment