24.2.11

Bhí Enda ar RnaG inniú!

Bhí agallamh le hEnda Kenny ar Raidió na Gaeltachta ag 1.30 inniu. Ar an seó Athmhaidin inniu scaoileadh le cúpla líne den agallamh a bhaineann leis an nGaeilge mar chroí-ábhar Ardteiste.

Dúirt Enda Kenny "Ní chuirfidh sé deireadh leis an nGaeilge éigeantach nó go mbeidh an iniúchadh déanta agus beidh an iniúchadh bunaithe ar thaighde eolaíochta."

Tá tuairim ann go bhfuil dul chun cinn sa mhéad a bhí le rá ag Enda Kenny san agallamh agus tá sa mhéad is atá sé ag caint faoi thaighde eolaíochta don chéad uair. Ach is gá an t-agallamh a rinne sé inné ar Pat Kenny (tá tras-scríbhinn den agallamh) agus ar Raidió na Gaeltachta ar an 7 Feabhra a thabhairt san áireamh chomh maith. Bhí sé soiléir sa dá agallamh sin go bhfuil Enda Kenny chun an pholasaí seo a chur i gcrích beag beann ar na torthaí a bheidh ar an taighde seo nó aon chomhairliúchán. Mar sin, is í an cheist is tábhachtaí:

An mbeidh Enda Kenny sásta glacadh le pé moltaí a thagann as an taighde seo?

Is iad roinnt de na ceisteanna eile gur gá a fhreagairt chomh maith:
1.    An mbeidh COGG i gceannas ar an taighde eolaíoch a choimisiúnú agus a stiúradh nó/agus an comhairliúchán atá molta i bhforógra Fhine Gael a eagrú? (ag glacadh leis gurb í COGG an ionstraim rialtais is oiriúnaí de réir an Acht Oideachais agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030)

2.    Cén scála ama a bheidh i gceist?

3.    Cén critéir a bheidh ann sa taighde, i. an mbeidh múineadh agus foghlaim na Gaeilge sa chóras oideachais ina iomláine i gceist, i. ón mbunscoil go dtí an tríú leibhéal?
Beidh an moratorium meáin chumarsáide i bhfeidhm ó 2.00 i.n. inniu agus ní bheidh deis, mar sin, na ceisteanna seo agus ceisteanna eile a bheidh agaibh féin a chur ar Fhine Gael go dtí na seachtainí os ár gcomhair.

Pléifear na ceisteanna luaite thuas agus ceisteanna/moltaí agatsa ag an gcruinniú ar an Aoine, 11 Márta 2011, ag 14.00 i.n. san óstán Menlo Park i nGaillimh.  Is féidir leat do chuid moltaí a sheoladh ar aghaidh chuig Julian de SpáinnÉamonn Mac Niallais roimh an gcruinniú chomh maith más mian leat.

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment