20.5.16

Tá Gaeilge aige... @SeanKyneTD

Bhí an imní ar Phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge nuair a ceapadh Joe McHugh mar Aire Stáit na Gaeltachta ag Enda Kenny beagnach dhá bhliain ó shin. Bhí ceist ann faoin a gcumas labhartha sa teanga agus ba léir nach raibh sé ábalta comhra símplí gan trácht ar díospóireacht a bheith aige sa teanga náisiúnta. Scríobhamar píosa leis an dtitead: Bhfuil Gaeilge aige?

Ar ndóigh rinne sé éacht go pearsanta agus faoin am seo tá líofacht maith aige rud a chuir íontas ar an scríobhnóir seo agus go leor eile. Ach ag an am céanna is le h-aire a thabhairt ar chúrsaí Ghaeltachta agus Teanga ceapadh é agus, mar a dúirt trachtaire áirithe, "ní ceapadh é le feabhas a chuir ar a chuid Gaeilge!"

Mar sin féin bhí sé go maith éisteach leis ar an Raidío na Gaeltachta ar maidin ag caint go líofa faoin a chuid cúramaí nua do dhiaspóra agus róle na Gaeilge ansin! B'shin dearcadh nár chualathas ó foinse Rialtais go dtí seo.

Níl an fhadhb sin againn leis an ceapachán nua mar Aire Stáit. Is as ceantair Gaeltachta Seán Kyne ach níor tógadh le Gaeilge é. Nuair a toghadh mar Comhairleoir Chontae deirtear go ndúirt sé le chomh chomhleoir sa cheantair go raibh aiféala air nach raibh Gaeilge aige. Ach níor stop sé ansin rinne sé beart dá réir agus faoin am a togadh mar TD é sa bhliain 2011 bhí go leor Gaeilge aige len í a labhairt ós comhair an Phobail.  Mar sin is féidir leis dul díreach isteach sa post nua atá aige. Ní gá dó dul ar ais ar scoil!

Bhí sé ábalta dul go hÁrainn díreach in ndiaidh a cheapachán agus labhair go tuiscineach faoi na fadhbanna Gaeltachta & oileánda i dteanga na ndaoine. Bhí sé i ndán agallamh a dhéanamh ar Raidío na Gaeltachta.

Ar bharr ar sin is duine é a thug tacaíocht don bhfeachtas #Gaelvóta - rud nach raibh a pháirti sásta a dhéanamh. Ar ndóigh toisc nach Aire iomlán é tá teorainn leis an méid gur féidir leis a dhéanamh agus is léir ón dearcadh an Aire Shinsearach go bhfuil obair mór roimhe. Ar a laghad is dócha go mbeidh sí sásta nach mbeidh daoine ag gearán faoi chaighdeán a chuid Gaeilge. B'fhéidir go mbeidh Seán i ndán cabhrú lena a cuid obair baile agus í ag foghlain na Gaeilge! Ar an dtaobh eile sa nua-pholataíocht seo atá anois againn beidh sé ag brath ní h-amhain ar a thaobh féin den teach ach ar an bhfreasúra chomh maith.

Bhí Acht Gaeltachta nua achtaithe nár "bhain an fháilte a cuireadh roimhe aon mhacalla as cnoic agus gleannta na Gaeltachta." (Seán Ó Cuirreáin - 23/1/2014).  Shiúl an fhreasúra amach as an dteach seachas vótáil air. Bille lochtach a bhí ann.

Anois tá Acht Teanga le reachtáil - geallta ó 2011 agus ní éireóidh leis gan tacaíocht an fhreasúra.

Is léir go dtosnaíonn Seán Kyne le dea-thoil Phobal na Geeilge/Gaeltachta dár le scéal "Fáilte curtha roimh cheapachán Kyne ag Ó Cuív agus ag an gConradh" i dTuairisc.ie. Agus labhair urlabhraí Shinn Féin chomh maith “Déanaimid comhghairdeachas leis an Aire Stáit Seán Kyne. Tá obair mhór roimhe agus táimid ag tnúth le bheith ag comhoibriú leis ar mhaithe leis an nGaeltacht agus an Ghaeilge."

Tá an dea-thoil ann anois agus súil againn - agus fios againn (?) - go bhfuil an cumas ag Seán Kyne deireadh a chuir le méar fhadachas an Stáit!

Go n–éirí leis!
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment