10.1.12

Buiséad na scoileanna Gaeltachta

Tá iarrtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, ar an Rialtas na ciorruithe atá beartaithe ar mhúinteoirí san scoileanna DEIS (Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh) de bharr arduithe ar an gcoibhneas dalta-múinteora i mbuiséad mí na Nollaig, a tharraingt siar. Tá sé ag eagrú cur i láthair i dTeach Laighean ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta ar an gCéadaoin chomh maith chun cur ar a súile do Theachtaí Dala & Seanadóirí  na himpleachtaí a bheidh ag na ciorruithe buiséid sna scoileanna Gaeltachta, ach go háirithe. (Féach ar ár alt An fiú Gaeilge gan Gaeltacht!)
 
Tá iarrtha ag an Seanadóir ar Theachtaí Dála na Gaillimhe tacaíocht a thabhairt do rún Shinn Féin faoi na scoileanna, a bheidh dhá phlé ar an gCéadaoin agus an Déardaoin 12 Eanáir 2012.

Deir sé:  “Ní féidir na ciorruithe i seirbhísí oideachais a fógraíodh san cháinfhaisnéis seo a chosaint, tá siad iomlán mícheart.

“Tá sé ríshoiléir go bhfuil an Rialtas seo ag leanúint do na polasaithe éagcothroma céanna a bhí ag na Rialtais a chuaigh rompu agus iad ag díriú ar an dream is leochalaí inár gcóras oideachais arís.

“Tá rún curtha os comhair na Dála a ndéanfar díospóireacht air Dé Ceadaoin agus Déardaoin na seachtaine seo. Iarann an rún ar an Rialtas an cinneadh a fógraíodh, chun an coibhneas múinteoir-dalta sna scoileanna DEIS a ardú, a tharraingt siar.

Ciallaíonn na ciorruithe seo go gcaillfear na céadta múinteoir a bhfuil ról fíor thábhachtach acu chun cinntiú go bhfaigheann an chuid is leochalaí dár bpobal óg oideachas ar chaighdeán sásúil.  

I gcontae na Gaillimhe tá 60 scoil DEIS ag fulaingt de bharr na gciorruithe.

“Má leanann an Rialtas leis na ciorruithe seo caillfear cuid mhaith den dul chun cinn céimniúil atá déanta san gcóras oideachais thar riar mhaith blianta. Beidh tionchar aige seo ar scoileanna ar fud na tíre agus déanfar imeallú ar ghlúin iomlán daoine óga a chaithfear sna fataí lofa.  Déanfar damáiste thar cuímse do shaolta cuid mhaith ógánaigh agus beidh impleachtaí tromchúiseacha aige seo do shochaí agus eacnamaíocht na hÉireann tré chéile.

“Tá mé ag iarraidh ar Theachtaí Dála na Gaillimhe - agus na tíre - an fód a sheasamh do na scoileanna faoi míbhuntáiste agus tacú le rún Shinn Féin an tseachtain seo.


 “Tá cás na scoileanna Gaeltacht ina ábhar mór imní chomh maith agus sin an fáth a bhfuilim ag eagrú cur i láthair ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta do gach Seanadóir agus Teachta Dála, le gur féidir leo aird faoi leith a tharraingt ar an dochar a dhéanfaidh na hathruithe sa mbuiséad do soláthar seirbhísí oideachais sna scoileanna seo ach go háirithe”,
a deireann an Seanadóir.  “Tá súil agam go dtiocfaidh ionadaithe an Rialtais ar mhalairt intinne mar thoradh air seo, mar b’fheidir nach dtuigeann siad an dochar a d’fhedfadh na ciorruithe atá molta déanamh do sholáthar seirbhísí oideachais sna ceantair Ghaeltachta”. 

Iar nóta: Trevor are Facebook 12 Eanáir 2012:

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment