27.9.14

An deich gcinn is mó éileamh? #Gaeilge

Rinne Ciarán Dunbarrach liosta le deanaí den 20 alt is mó léamh riamh ar An Tuairisceoir. Spreag sé mise leis an rud céanna a dhéanamh don bhlag Gaeltacht21. Seo na torthaí. Baineann gach rud beag nó mór leis an Ghaeltacht agus an Ghaeilge amháin. Chuir chuid de na figiúirí íontas orm.
An ceann is sine ar chlé (Ean 2010) agus an ceann is nua ar dheis (Aib 2014)
Cad as dár gcuairteoirí?

Bar an liosta!
Tá an ceann ar bharr an liosta spéisiúil mar is léiriú ar pholsaithe an stáit ó 1928 ar aghaidh i leith na Gaeilge. Toradh ar thaighde a rinne an céad Coimisinéar Teanga, Seán Ó Cuirreáin, atá ann.  Dúirt sé nuair a bhí a chuid taighde críochnaithe aige gur deachair teacht ar aon mhiniú ar chúrasai ach gur "Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada a bhí sa treis: is deacair brí ar bith eile a bhaint as polasaí an stáit ó 1928 ar aghaidh". 

Ní nach íonadh d'éirigh sé as a phost níos lauaithe i mbliaina. Ní raibh mórán de rogha aige, mar a dúirt sé féin le coiste den Oireachtas, "An rogha a bhí agam ná seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar bhonn prionsabail le haird a dhíriú ar na ceisteanna seo nó leanúint orm agus, ar an bhealach sin, a bheith páirteach sa chur i gcéill." 

Dóchas? Muinín?
Ní fheicim feabhas ag teacht ar chúrsaí cé go bhfuil seans ann tré Bille láidir Gaeilge a chuir ós chomhair an Oireachtais. Dúirt an tAire Stáit nua, Joe McHugh le déanaí, "..Beidh mé ag obair leis an Coimisinéir Teanga ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla i mí na Samhna. Tá sé mar pholasaí ag an Rialtas tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge, don Ghaeltachta agus d'imeall na Gaeltachta..." (Seachtain, 10 Meán Fomhair 2014).

"Feicimíd!" Mar a dúirt an fear eile.


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment