17.12.13

Scéal fada faoi suirbhé gearr!


D'Fhógair an Coimisinéir Teanga go raibh sé le h-éirí as ar an 4ú lá Nollaig 2013, mar nach raibh sé ag fáil tacaíocht ón Rialtas. "...creidim i mo chroí istigh i bhfianaise na faisnéise atá curtha in bhur láthair agam anseo inniu gur beag eile a d’fhéadfainn a bhaint amach go pearsanta sa tréimhse ama sin i dtaca le cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Is trua liom a rá, mar sin, go bhfuil cinneadh déanta agam seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar an 23 Feabhra seo chugainn." (Ráiteas ag an gCoiste Oireachtais 3/12/2013)

Tá an méid sin mí thuiscint ann gur shocraiamar suirbhé simplí ghearr a eagrú. I ndairíre is turgnamh dall atá ann mar ní dhearnamar a leithéid cheanna. Tá sé tabhachtach a áireamh nach bhfuil aon taithí againn. Níl fhéadfá a rá go bhfuil sé eolaíoch mar a bheadh rud a dtagana as chomhlacht staidrimh.

Mhol duine de na freagreoirí go ndéanfaimid suirbhé eile amach anseo "Níl an tsuirbhé seo sách cuimsitheach le tuairimí reatha an phobail a mheas ó thaobh cearta teanga de. Ba cheart daoibh ceann eile a dhéanamh san Athbhliain." Ar ndóigh tá an ceart aige agus b'fhéidir go ndeanfaimíd ceann eile amach anseo.

Poiblíocht!
Cuireadh fógraí amuigh ar facebook, twitter agus ar linkedIn ar an 9ú lá Nollag agus is uaidh sin a tháinig an breis is 125 daoine a fhreagair na ceisteanna. Cuireadh tagairt agus nasc i bhfreagraí de chuid The Journal.ie leis. Tuigeann muid go bhfuil lagaí áirithe sa tionscnamh ach mar sin féin tá na torthaí suimiúil.

Ceist 1: Éirí as an Choimisinéara Teanga!
D'fhógair an Coimisinéir Teanga go raibh sé le h­-éirí as mar nach raibh sé ag fáil tacaíocht ón Rialtas. An aontaíonn tú lena a chinneadh?
D'aontaigh 82% lena chinneadh. Níor aontaigh 12% agus ní raibh tuairim ag 6%.

Ceist 2: Muinín sa Choimisinéir Teanga
An bhfuil muinín agat sa Choimisinéir Teanga?
Dúirt 92% dóibh siúd a ghlac páirt sa suirbhé go raibh muinín acu as ach dúirt 8% nach raibh muinín as.

Ceist 3: Polasaí an Rialtais!
An bhfuil tú sásta le polasaí an Rialtas seo i leith na Gaeilge?
Bhí 4% a bhí sásta agus 81% nach raibh sásta. Spéisiúl gur chuir 15% de na freagróirí an cheist "Cén polasaí?"

Ceist 4: Costas Oifig an Choimisinéara!
Tá na freagraí ar an gceist seo spéisiúil. Léirigh sé nach ionann dearcaí agus réaltacht ag an-chuid dár freagróirí!

Nuair a cuireadh an cheist, "Cén costas atá ar Oifig an Choimisinéara Teanga?" bhí an-éagsúlacht sna freagraí. Bhí fhios againn nach mbeadh na figiúirí ag gach éinne agus mar sin moladh tomhas a dhéanamh. Bhí roinnt acu nach raibh sásta aon figiúir a thabhairt (7%). Bhí duine amháin (léitheoir de chuid an Sindo?) a dúirt, "Too much!" agus duine eile nach raibh sásta figiúir a thabhairt mar, "Ní féidir a luach a thomhas ar airgead - ní mór don oifig a bheith ann, mar sin níl plé faoi chostais ina chuidiú!"

Seo na torthaí:
"Cuireadh €650,000 ar fáil don Oifig don bhliain 2012 ach níor tarraingíodh ach €606,784 den airgead sin." (Tuairisc Bhliantúil 2012 na hOifige!)
Ceist 5: Gearáin ón Ghaeltacht!
Bhí sé spéisiúil na figiúirí ar freagraí ar an gceist: Cén ceadtadán de na gearáin a thagann ón nGaeltacht? Tugadh rogha do na freagróirí agus ní raibh an ceatadán ceart ach ag 21% dóibh!
"Gearáin … 6,089 go dtí an 30 Samhain 2013, (28% ón Ghaeltacht)." Ráiteas an Choimisinéara ós chomhair Coiste Oireachtais. 3 Nol 2013 
Ceist 6: Tuairimí
Seo chuid den suirbhé ina raibh cead ag daoine a rogha rud a rá. Níor chriochnaigh ach duine is caoga an píosa seo. Ní dhearnamar aon eagarthóireacht ortha. Tá chuile rud ann ó "Good riddance!" go "Coinnigh an dóchas!"

Bhfuil aon rud eile le rá agat?
is náireach an rud é gir mhothaigh sé go raibh air éirí as - lipservice á thabhairt ag an Rialtas don Ghaeilge

Ní bhíonn aon rud suntasach le tuairisciú ag an aire shóisearach nuair a chuirtear ceisteanna air faoi dhul chinn cinn... "Tógann sé am.." "Tá reachtaíocht le foilsiú amach anseo.." "Táimid ag obair air.." Leisce, easpa foirne, easpa acmhainní ó thaobh an rialtais, measaim... Maidir leis an bpobal - An bhfuil fíor-eileamh ann ar sheirbhísí trí mheán na Gaeilge? Déanann cuid againn iarracht, ach is beag an slua sinn, de réir cosúlachta. Caithfidh muid an fód a sheasamh agus cruthú go bhfuilimid ann. Caithfidh muid an fhreagracht a ghlacadh orainn féin, seachas bheith ag brath go síoraí ar oifig an choimisinéara

The cost of the office is offset by tourists visiting Ireland to study Irish and spending money into the Economy, especially in western areas!

Ta dioma orm I ndiadh an cinneadh ach tuigim me e

I nÉireann amháin ...

Tá cearta daonna ag lucht labhartha na Gaeilge ach ní ghéileann an stat go fírinneach go bhfuil na cearta sin ann.

Tá scrios á dhéanamh ag an rialtas seo ar an Ghaeilge.

Tá an rialtas seo ag plúchadh Na teangan

Ba léir ón chéad lá go mbeadh an rialtas seo go dona don Ghaeilge, nach é an chéad rud a rinne siad deireadh a chur leis an ngá na dlíthe a fhoilsiú sa dá theanga ag an am chéanna? Ina dhéidh sin is uile, bhí beagnach gach fadhb a luaigh an Cuirreánach ann nuair a bhí Ó Cuív fós ina Aire. Cibé tacaíocht bheag a fuair an Ghaeilge ón rialtas FFach, d'imigh sí le sruth nuair a thit an tóin as an gheilleagar.

Coinnigh an dóchas.

Tá mé eachtrannach. Fhoghlaim mé an Ghaeilge. Ach nach bhfuil an scéal seo ag cabhrú.

Caithfear an deannach a shéideadh de na polasaithe...ní hionann briathar agus beart.

Sílim gur fearr dúinn ann ná as é ach tuigim cad chuige a ndearna sé a chinneadh. Agus táim chóir a bheith buartha caidé bheidh in ann dúinn tar éis an méid atá feicthe agam ón Taoiseach, ón Leas-Aire Dinny McGinley agus ón Aire Oideachais Ruairí Quinn. Ní amháin go bhfuil siad ag díol an tír leis na comhlachtaí ilnáisiúnta ach tá siad ag marú na teanga agus ag déanamh 'Airstrip 2' amhail is dá mbeadh fís George Orwell a chomhlíonadh acu. Ní Éire Shaor go hÉirinn Gaelach!

Good riddance!!!

Tá Sé in am againn dul i mbun agóide

Bhí sé chomh maith an Straitéis 20 Bliain a chur sa tine mar nach bhfuil moltaí ón Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ann. Níl ann uilig ach cur i gcéill agus is mór an náire iad O Cuiv agus Dinny nach raibh in ann cinneadh ciallmhar a dhéanamh maidir le teorainneacha na Gaeltachta. Níltear ach ag breathnú amach do riachtanais na bhfoghlaimeoirí. Tá gach duine ag tabhairt suas ar an nGaeltacht.

Ní chuireann iontas Orm nach bhfuil morán tacaíocht a ar fáil ón Rialtas

Tabhair ar ais an Coimisinéir! Agus cuir polasaí ceart earcaíochta i bhfeidhm láithreach mar chomhartha dea-thola.

feall eile

Níl faoi láthair

Fair play don Chuirreánach, ach tá faitíos orm go dtiocfaidh leibide eicínt i gcomharbacht air.

Scannal amach 's amach go raibh ar dhuine chomh cumasach, ciallmhar le Seán Ó Cuirreáin seasamh siar. Mo náire an rialtas

Níl an tsuirbhé seo sách cuimsitheach le tuairimí reatha an phobail a mheas ó thaobh cearta teanga de. Ba cheart daoibh ceann eile a dhéanamh san Athbhliain.

Teaching a second language isn't rocket science. People shouldn't leave school unable to speak it, that's a ridiculous situation. Teaching and exams aren't being done according to best international practice. If that was changed then kids would come out of school speaking Irish, and wouldn't have a problem providing a service tré Ghaeilge. Those internationally accepted ways of teaching 2nd languages could also be used to upskill older people, who could then also provide a service in Irish easily. The data is out there, but it's being ignored. Talk to the people in TEG, NUI Maynooth.

Cé nach maith liom Acht na dTeangacha Oifigiúla mar go bhfuil an iomarca béime ann ar mhaorláthas gan úsáíd, is cinnte go bhfuil dualgas ar an Stat é a chur i bhfeidhm. Ní maith liom Acht na Gaeltachta 2012 ach an oiread mar gheall ar an sceannairt a rinne sé ar an nGaeltacht, ach creidim go gcaithfidh an Rialtas bheith macánta mar gheall ar an nGaeilge agus an nGaeltacht seaachas bheith de shíor ag labhairt an 'cúpla focal' agus ansan ag cur scian sa teanga ar chúπ téarmaí.

Dún an doras i do dhiaidh!!

Níl, go raibh maith agat.

faic

Níl barúil agam fá na ceisteanna a bhaineann le costas nó le céadatain. Tâ drochbhail ar an teanga istigh sa Ghaeltacht agus taobh amuigh di - ar fud na tíre. Níl meas madaidh ag na meáin ná ag oifigigh an rialtais ar an teanga ná orainne, Gaeilgeoirí. Tá fearg agus díomá orm mar shaoránach de chuid na tíre seo mar gheall air seo. Éire ghallda an sprioc atá acu de réir chosúlachta.

Níl.

Níl an fhreagairt ar eolas agam do cheist a 5. Fear iontach onórach é Seán - rinne sé an rud ceart le haird a tharraingt ar an scéal.

Suas an gealge !

Tá neamh-suim níos contúirtí ná ain-suim. Ar a laghad tá gráin oscailte le sonrú ag an ain-suim!

Bhí an ceart ag gCoimisinéar éirí as Agus gan tacú leis an cur i gcéill a thuilleadh. Táim tinn tuirseach den chur i gcéill i leith na teanga. Ní caitheamh aimsir í an Ghaeilge.

Tá an praiseach ar fuaid na mias ag an Rialtas Gallda seo ó thaobh na Gaeilge de.

ní féidir a luach a thomhas ar airgead - ní mór don oifig a bheith ann, mar sin níl plé faoi chostais ina chuidiú. Gaeilgeoirí a líonfaidh isteach é seo, meas-tú an bhféadfaí an Ghaeilge a chur ar dtús sa chéad cheann eile? é an-deacair teacht ar an Ghaeilge agus é seo á dhéanamh ar an ghuthán póca!

Dhein a oifig idirghabháil ar mo shon chun seirbhís ghaeilge a fháil ó na coimis. ioncaim. D'oibrigh sé.

Níl

Gaeilge abú

Meas ollmhór agam ar an gCoimisinéir Teanga. Is trua liom go bhfuil sé tagtha chuige seo. Ní fheicim go mbeidh aon athrú suntasach dearfach déanta leis an Rialtas reatha.

Fear cróga misniúil is ea Seán Ó Cuirreáin, fear prionsabáilte. Tá sé tar éis leas na teanga a dhéanamh lena chinneadh, cé gur rud é a ghoilleann orainn ar fad. Tá sé in am dúiseacht agus corraí.

Is trua gur éirigh sé as ach tuigim dó. Fear ionraic cumasach díograiseach é Seán Ó Cuirreáin agus ghoill easpa toile agus gníomhaíochta an Rialtais i leith na Gaeilge agus cearta teanga phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge go mór air.

Go mbíonn feidhmeanaigh an stáit frith-gaelach sa lá inniu mar a raibh siad go deo.

Níl inti ach teanga, níor chóir níos mó ná sin a chur uirthi. Ní faoin rialtas amháin atá sé an teanga a bheathú.

Muna bhfuil sé ann, beidh an rialtas iontach sasta. Ní bheidh siad freagrach. D'eist mé le Dinny ar R na G ar maidin. Tá náire orthú roimh an Gaeilge.

Níl

Tá an Rialtas ag sárú an dlí agus an Bhunreacht.

Teastaíonn CT le cinntiú nach dtitfidh an Ghaeilge i léig.

Dá dtarlódh sé seo do Emily O Reilly, An Ombudsman , bheadh eirí amach ann . Ba cheart go mbeadh náire ar an rialtas seo leis an chaoi ina bhfuil siad ag caitheamh le muintir na Gaeltachta & daoine ina bhfuil suim acu an Ghaeilge a labhairt agus scríobh.

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment