8.3.10

Figiúirí facebook!


Tá an leathanach facebook Seirbhís Poiblí tré Ghaeilge ar an saol le breis is dhá mhí anuas. Bunaíodh é chun díriú ar an easpa seirbhís tré Gaeilge ó ranna rialtais, gnóanna poiblí agus príobháideach do phoball na Gaeilge.

Sílim go bhfuil sé spéisiúil na staitisticí a fheiscint ar a tharla ó shin.


Seirbhís poiblí tré Ghaeilge
Déimeagrafaic
38% Fir
51% Mná

Aois Ghrúpa
2% 13-17
30% 18-24
29% 25-34
20% 35-44
8% 45-54
12% 55+
Bhí níos mó ná 3700 cuairteoirí chuige ón 1 lá Feabhra 2010 go dtí inné (6 Márt 2010).

Tá 173 leantóirí ag an leathanach agus an 3ú lá Feabhra an lá is fearr ó thaobh Leantóirí nua, le 29 daoine nua.

Is as na tíortha éagsúla seo a tháinigh formhór na cuairteoirí: Éire 68%; An Ríoch Aontaithe (sic) 14%; Na Stáitaí 10%; An Fhrainc 2%; Ceanada 2%;
Bhí cuairteoirí eile ó An Ísiltír, An Astráil, An Bheilg, An Danmhairg, An Spáinn, An Pholainn, An Rúis, An tSlóvaic, An Tuirc, An Liotuáin, An Ostair, An Ungáir, Na Bahámaí agus an An Iorua chuigh an leathannach chomh maith. Agus tá 68% dár leantóirí lonnaithe i mBaile Átha Cliath, níos mó ná leath de na leantóirí as Éirinn!

Úsáideann 69 (39.88%) an leagan Gaeilge de Facebook. Más mian leatsa an leagan Gaeilge a úsáid, féach thíos ag bun an leathannach facebook agat ar thaobh do láimhe chlé agus deireann sé pé teanga atá á úsáid agat anois. Brú ar sin agus is féidir leat do rogha teanga a roghnú!
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment