1.3.10

Éigse Uladh 2010

Éigse Uladh 2010

"Forbairt Pobail agus Pleanáil Teanga i gcomhthéacs an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge i dtaca leis an Ghaeltacht"


Dé hAoine 5 Márta
8:15 Foscladh oifigiúil na hÉigse le Tomás Mac Giolla Bhríghde, Gaoth Dobhair

8:30 Caint na hÉigse le Séamus Mac Giolla Chóill, ón Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta
'An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge dúshláin agus deiseanna do phobal na Gaeltachta'
Cathaoirleach: Domhnall Ó Cnáimhsí

10:00 Suipéar & Ceol leis an "Crann Óg"

Dé Sathairn 6 Márta

12:00 Taispeántas pictiúir le Mícheál Ó Domhnaill ó Acadamh na hOllscoile

8:00 Forum Díospóireachta "Góide atá romhainne sa Ghaeltacht i dtaca leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge?"
Cainteoirí : Aodh Mac Laifeartaigh, Céim Aniar Na Dúnaibh; Seamus Mac Géidigh, Ceannaire áitiúil Raidió na Gaeltachta; Domhnall Ó Cnáimhsí, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair; Beidh Séamus Mac Giolla Chóill ón Roinn i láthair
Cathaoirleach: Colm Ó Baoill

Dé Domhnaigh 7 Márta
11:30 Aifreann na hÉigse

1.30 Siúlóid Treoraithe le Domhnall Ó Cnáimhsí trí Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha ag teacht le chéile ag an charr- chlós sa Pháirc Náisiúnta.
Is cosúil gur éirigh go maith leis an chruinniú a bhí ann ar an Aoine seo caite leis an Comhchoiste Oireachtais faoin Dréacht Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Bhí cuid mhór toscaireachtaí i lathair ó chuile cheantair Gaeltachta agus is cinnte go bhfuair an Comhchoiste leargas maith ar an ghéarchéim teanga atá sa Ghaeltacht.

Beidh cruinniú eile ag an Chomhchoiste gan mhoill ag a mbeidh Údarás na Gaeltachta, údair thuarascail Fiontar DCU agus údair an Staidéar Cuimsítheach Teangeolaíoch ar Úsaid na Gaeilge sa Ghaeltacht ag déanamh cur i lathair.

Beidh deis eile ag pobal na Gaeltachta plé a dhéanamh ar impleachtaí an Dreacht Straitéis don Ghaeltacht le linn Éigse Uladh i nGaoth Dobhair an deireadh seachtaine seo. Beidh Séamus Mac Giolla Choill ón Roinn Gnothaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ag tabhairt caint ar an Aoine faoin téama seo agus beidh sé ar fáil chomh maith ar an Satharn don seisiúin plé. Is deis maith é seo do na coistí pobail ach go háirithe soiléiriú a fháil ar an athstruchturadh atá beartaithe ag an Roinn.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment