7.8.09

An Roinn Sláinte & Leanaí

10. An Roinn Sláinte & Leanaí (lth. 126)

  * Deire le comhaoiniú eagrais dheonacha leis an gCrannchur Náisiúnta
  * Deire le socraithe eatramhach faoin NCIP (National Childcare Investment Programme)
  * Deire le 'Banda C' faoin NCIP
  * Comhnascadh Coistí Cúram Leanaí leis an gComhairle Chontae
  * Athrú ar threoirlínte do Chártaí Leighis
  * Athrú ar an Scéim Íocaíochtaí Drugaí (Drugs Payment Scheme)
  * Táille othair €5 ar gach oidis leighis faoin GMS & Scéim Tinnis Fadtéarmach
  * Ardú ar tháillí Ospidéil
  * Gearradh siar ar sheirbhísí iompair othair
  * Gearradh siar €50m ar sheirbhísí míchumais & meabharghalair
  * Ardú ar chostaisí cúram aosaigh faoin 'Fair Deal'
  * Tástáil maoine do Chúramóirí Baile

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment