7.8.09

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta

4. An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta (lth. 34)

  * Deire a chur leis an Roinn ar fad
  * Cúrsaí Gaeilge & Gaeltachta chuig An Roinn Oideachais
  * Deire le Scéim Deontais Tithíochta sa Ghaeltacht
  * Deire le Scéimeanna Gaeltachta
   o Scéim Labhairt na Gaeilge
   o Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge (Mná Tí)
   o Deontaisí Pobail & Áineasa (Hallaí Pobail)
   o Deontais Feabhsúcháin Gaeltachta (Bóithre, céibheanna srl)
   * Laghdú €1m ar Chiste na Gaeilge

  * Laghdú ar allúntas infrastructúr na nOileáin
  * Aistriú cúraimí fiontair Údarás na Gaeltachta chuig Fiontar Éireann (laghdú 40 post)
  * Laghdú 196 post ina iomláine faoin Roinn
  * Athrú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla molta
  * Deire leis an scéim CLÁR
  * Deire le Cistí na gCuntas Díomhaoine
  * Laghdú ar thacaíochtaí Pobail & Deonach
  * Laghdú ar an gClár Seirbhísí Pobail
  * Laghdú ar an LDSIP & CDP (MFG/Cumas, Comhar na nOileán & Pléaráca)
  * Lárnú cistí faoin gComhairle Chontae - Coiste Cúram Leanaí, Páirtíochtaí, Tascfórsaí, Ionaid Deonachais, MABS srl

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment