7.8.09

An Roinn Oideachais & Eolaíochta

5. An Roinn Oideachais & Eolaíochta (lth. 54)

  * Deire leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
  * Laghdú ar an Deontas Caipitíochta do Scoileanna
  * Comhnascadh Scoileanna Beaga
  * Laghdú ar líon na gCúntóirí Riachtanaisí Speisialta (SNA's)
  * Bac ar earcaíocht faoin National Education Psychological Service (NEPS)
  * Ardú ar an gcoibhneas múinteoir/dalta
  * Comhnascadh & Ciorruithe sna Coistí Gairmoideachais
  * Sábháiltí sa réimsi bun & meánoideachais
  * Athrú ar shocraithe saoire tinnis
  * Athruithe ar shocraithe In-seirbhíse
  * Díriú ar uaireanta teagaisc
  * Athrú ar 'Liúntaisí bainistíochta'
  * Cúrsaí Samhradh
  * Laghdú i Scéim Tacaíochta na Macléinn (3ú Leibhéal)
  * Athbhunú taillí Oideachais 3ú Leibhéal
  * Ciorruithe don Scéim Iompar Scoile (Táille €500 an dalta molta)
  * Laghdú tacaíochta do na hIonaid Oideachais
  * Athlonnú National Education Welfare Board (NEWB) & National Council for Special Education sa Roinn.

Share/Save/Bookmark

1 comment: