14.9.15

Giolcaire nua Gaelach! @ceartateanga #Gaeilge

Tá giolcaire nua ar an ardán cumarsáide twitter - an Coimisinéir Teanga. "Más mall is mithid!" a dúirt Rónán Ó Domhnail, an Coimisinéir Teanga é féin agus gan aon amhras méideoidh sé a infheictheacht i measc an phobail, go mór mór i measc pobail mór na meáin shoisialta. Céad míle fáilte roimh @ceartateanga!

(Tuairisc.ie 18/9/2015)
Tá Coimisinéir Teanga na Breataine Bige ar twitter le fada, @ComyGymraeg, agus léiríonn sé an méid atá á chraobhscaoileadh aici-san agus an mór difríocht idir an dá oifigí. Tá Coimisinéir na Breataine Bige freagrach as i bhfad níos mó ná an Coimisinéir s'againne agus tá foirne mór faoina stiúr dá bharr. B'fhéidir go dtárlódh méadú ar chumhacht aige amach anseo nuair atá an Bille nua faoin dteanga foilsithe! Má foilsítear riamh é!

Ach thár n-ais chuig an gcor nua @ceartateanga. Tá a pholasaí i leith twitter nochtaithe aige ar an suíomh idirlín aige.

"Bainfear úsáid as Twitter chun nuacht agus eolas faoi obair na hOifige a sheachadadh, ina measc an Tuarascáil Bhliaintúil, Ráitisí ón gCoimisinéir Teanga, seirbhísí atá ar fáil as Gaeilge agus ábhair eile gur spéis leis an phobal."

Deireann sé, "Fáiltítear agus léifear gach teachtaireacht ar twitter....Má sheoltar teachtaireacht díreach chuig an Oifig le Twitter, is ionann sin agus teagmháil a dhéanamh leis an Oifig chun críocha oifigiúla." Ach Má theastaíonn ó éinne gearán a dhéanamh ag baint úsáid as twitter is ceart é a dheimniú tré theachtaireacht díreach nó tríd na príomh bhealaigh teagmhála leis an Oifig, ar líne, ríomhphoist nó ar an bhfón.

Is íontach agus is éifeachtúil an obair atá á dhéanamh ag an oifig beag seo taobh istigh de easnaimh Achta 2003. Is maith atá an tacaíocht atá faighte ag a fhoireann ón bpobal agus é tuilte go maith acu.

An mbeidh spéis agat anseo:
An giolch Ghaelach! "Abair leat!"


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment