21.12.10

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Rinne an Rialtas an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a fhaomhadh ar an 30 Samhain 2010.  Rinne an Taoiseach an Straitéis a lainseáil ar 21 Nollaig 2010.  Rinne FIONTAR in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath taighde thar ceann na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta agus foilsíodh a thuarascáil i mí Feabhra 2009.  
Rinne Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh taighde thar ceann na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta agus foilsíodh a thuarascáil in 2007.
Dhearbhaigh an Rialtas a thacaíocht don Ghaeilge agus don Ghaeltacht i ráiteas polasaí in 2006. 

Dréacht Straitéis 30 Bliain (Foilsíodh an dréacht plean seo faoi dheireadh ar an 26 Samhain 2009) 

1. An Fhís
2. Comhthéacs Polasaí
3. Straitéis Chéimnithe
4. Cuspóirí Sonracha
5. Struchtúir Feidhmithe
6. Réimsí Gnímh
6.1 Oideachas
6.2 An Ghaeltacht
6.3 An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath
6.4 Riarachán, Seirbhísí agus Pobal
6.5 Na Meáin agus an Teicneolaíocht
6.6 Foclóirí    
6.7 Reachtaíocht agus Stádas
6.8 Saol Eacnamaíochta
6.9 Tionscnaimh Leathana

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment