1.6.10

An tEarrach Thiar!

Ag deireadh na seachtaine seo caite foilsíodh stampa in omós don file as Árainn, Mairtín Ó Díreann. Tá sé bunaithe ar pictiúir le Martin Ryan. Seoladh an stampa seo ar an tSrutháin in Árainn, áit dúchais an fhile.

Mar is gnáth ag an Post tá píosa i mBearla amháin, (agus maiteach go leor), ar an suíomh idirlíon acu. Mar sin féin is maith an rud é go bhfuil comóradh á dhéanamh ar scríobhnóireacht in ár dteanga féin. Deineadh comóradh de cúig n-údair Éireannacha i rith na bliana seo caite (Swift, Wilde, Friel, Murphy agus McGuinness) agus Sasanach (Trollope), ach seo an céad ceann Gaelach le fada!

Seo an dán a roghnaítear le chuir ar an gclúdach chéad lá:

An tEarrach Thiar

  Fear ag glanadh cré
  De ghímseán spáide
  Sa gciúnas shéimh
  I mbrothall lae
  Binn an fhuaim
  San Earrach thiar.

  Fear ag caitheadh
  Cliabh dha dhroim
  Is an fheamainn dhearg
  Ag lonrú
  I dtaitneamh gréine
  Ar dhuirling bháin.
  Niamhrach an radharc
  San Earrach thiar.

  Mná i locháin
  In íochtar diaidh-thrá,
  A gcótaí craptha,
  Scáilí thíos fúthu:
  Támh-radharc síothach
  San Earrach thiar.

  Toll-bhuillí fanna
  Ag maidí rámha
  Currach lan d’éisc
  Ag teacht chun cladaigh
  Ar ór-mhuir mhall
  I ndeireadh lae
  San Earrach thiar.Maidir leis an bPost agus an Ghaeilge féach:


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment