6.5.15

Litir ón Aire! #Gaeilge #Gaeltacht #Oideachas

Tá an chuid le moladh sa mhéid a bhí á nochtadh ag an Roinn Oideachas i leis oideachas sa Ghaeltacht inné (5 Bealtaine 2015). Is mór an acar idir an Aire seo, Jan O'Sullivan is cosúil agus an Aire a bhí ann roimpi! Mar a dúirt duine dóibh siú a bhí i láthar ag an preas ocáid ina cuireadh an polasaí i láthair, "Ni féidir a rá a rá gur rud stairiúil muna gcuirtear i bhfeidhm é!"

Seo an litir ón Aire ar an ábhar!

Is mian leis an Roinn Oideachais agus Scileanna cuireadh a thabhairt duit féin, agus d’eagraíocht, tuairimí a nochtadh maidir le Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta atá díreach foilsithe ag an Roinn.

Aithnitear i gcás scoileanna atá lonnaithe i limistéar Gaeltachta na feidhmeanna ar leith mar a bhaineann le cuidiú leis an nGaeilge a choinneáil mar phríomhtheanga. Aithnítear freisin na dúshláin atá roimh na scoileanna freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoiri ó chúlraí teanga éagsúla, lena n-áirítear cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí Gaeilge.

Tugtar deis le Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta chun dul i ngleic leis na dúshláin sin agus polasaí oideachais Gaeltachta mar ba chóir agus a bheidh oiriunach don ábhar a shainiú agus a fheidhmiú. Tá leagan Gaeilge agus leagan Béarla de Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta faoi iamh agus tá fáil ar chóip leictreonach den cháipéis ar shuíomh gréasáin na Roinne. Tá fáil ar an suíomh gréasáin chomh maith ar na ceithre thuarascáil taighde a bhí mar bhonn leis na moltaí.

Ceangailte leis an litir seo, tá suirbhé gairid (pdf) mar a bhaineann le Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta. Ba mhór ag an Roinn tuairimí eagraíochtaí i limistéir Ghaeltachta a fháil ar na roghanna polasaí atá leagtha síos san fhoilseachán sin.

Iarrtar ort, le do thoil, dul i gcomhairle le d’eagraíocht faoi na moltaí polasaí agus an suirbhé a chomhlánú agus a sheoladh ar ais tríd an bpost, nó go leictreonach ar an suíomh gréasáin faoin Luan 15 Meitheamh 2015 ar a dhéanaí.

Táthar ag súil go mór le do thuairimí agus tuairimí d’eagraíocht faoi na moltaí polasaí a fháil agus táthar buíoch díot as do chomhoibriú leis na socruithe cuí a dhéanamh ina leith sin.

Litir ón Aire Jan O'Sullivan, 5/5/2015

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment