6.4.14

Cath bainte ach ina chogadh dearg fós?

"Tá ardmholadh ag dul do gach duine a sheas le hOifig an Choimisinéara Teanga a choinneáil neamhspleách le dhá bhliain anuas.” Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Cóilín Ó Cearbhaill

Seo mar a labhair Seán Ó Cuirreáin ós comhair Choiste Oireachtas i mí Eanáir 2014: "Rinneadh cinneadh m’Oifig a chónascadh le hOifig an Ombudsman i ngan fhios dom féin agus don Ombudsman ag an am, ach arís agus níos mó ná dhá bhliain imithe, níl aon mhionsonraí ar fáil go poiblí faoina bhfuil molta ná faoin bhealach a cheaptar a n-oibreodh sé. Fógraíodh le linn na seachtaine seo caite go mbeadh an cónascadh sin déanta roimh Mheán Fómhair na bliana seo."

"i gcomhréir leis an ngealltanas atá sonraithe i gClár an Rialtais!" Foilsíodh é i rith na seachtaine. Tá neart léitheoireacht ann ach i measc na rudaí atá luaite tá seo faoin bpleáin chomhnasctha.
Conamara 23 Feabhra 2014 - Slán le Seán
Rinne an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003,

"Tar éis an chónascadh a bhí beartaithe idir Oifig an Choimisinéara Teanga agus Oifig an
Ombudsman a bhreithniú tuilleadh, agus ag tógáil san áireamh torthaí an phróisis
chomhairliúcháin phoiblí a léirigh tacaíocht láidir d’Oifig an Choimisinéara Teanga a choinneáil
mar eintiteas iomlán neamhspleách, tá cinneadh déanta ag an Rialtas gan dul ar aghaidh leis an
gcónascadh beartaithe." (3.8)

Mar a dúirt ráiteas ó Chonradh na Gaeilge: "Éisteann an Rialtas leis an bPobal ar deireadh, ach go leor fós le déanamh leis an Acht Teanga a láidriú!" Agus cé go gcuireann Comhdháil Náisiúnta fáilte roimh an cinneadh áirithe seo deireann a Stiúrthóir, Kevin de Barra, “Tar éis an stró agus an t-anró a chur an pobal orthu féin chun páirt ghníomhach a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin, is údar mór díomá nár éisteadh lena moltaí”.

Chuireann iGaeilge ceist, "An feidir a rá gur bua é?" Agus ar ndóigh an ceart aige! Níl aon athrú ar chursaí ach amháin go bhfuil Oifig an Choimisinéara Teanga, olc, maith nó dona, mar a bhí sé sula ndearnadh an cinne aisteach dhá bhliain ó shin. Tá dhá bhliain caite amú ag gluaiseacht na Gaeilge ag troid ar seo agus ar rudaí eile. Ba chuid den chúis gur chaileamar fear ionrach mar Coimisinéir Teanga.

Mar sin féin is fiú áthas áirithe a bheith orainn go bhfuil bua de short éigin bainte amach. is féidir linn bheith leis an gCoimisinéir Nua agus gan imní a bheith ann faoin a neamhspleachas a thuille! Mar a dúirt Rónán Ó Domhnaill féin,  "cinneadh ciallmhar praiticiúil a bhí ann deireadh a chur leis an gcónascadh a bhí beartaithe." Lean sé ina ráiteas ag rá “Cuirim fáilte roimh fhógra an lae inniu. Cosnaíonn cinneadh an Rialtais neamhspleáchas Oifig an Choimisinéara Teanga agus tá deireadh anois le haon éiginnteacht faoin stádas a bheidh ag an Oifig amach anseo.”

Mar sinn féin tá an chéim is deireanaí maidir le leasú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, is é sin foilsiú cheannteidil an Bhille, nótáilte ag an gCoimisinéir Teanga freisin. Tá an deis ann agus an Bille seo á thabhairt os comhair Thithe an Oireachtais go dtabharfaí aird ar an tráchtaireacht a d’eisigh Oifig an Choimisinéara Teanga ar fheidhmiú an Achta agus go gcuirfí san áireamh na moltaí a bhí sa tuarascáil sin.

“Tá deis sa Bhille nua cearta teanga do lucht labhartha na Gaeilge sa Ghaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht a threisiú. Creidim gurb é an bealach is fearr chun é sin a dhéanamh ná na moltaí atá curtha chun cinn ag Oifig an Choimisinéara Teanga, bunaithe ar a taithí le 10 mbliana anuas, a chur i bhfeidhm."

Tá an Coimisinéir Teanga ag súil leis an deis dul i mbun cainte leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta maidir leis na leasuithe atá molta.

Cinnte is bua atá ann ach níl an reabhlóid bainte amach go fóill!

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment