8.2.12

Gaeilgeoir gníomhach de dhíth!

Sinn Féin ag earcú Oifigeach Forbartha Gaeilge

Jab duitse?
Duramar na mílte uair gur ceart go mbeadh náire ar na páirtithe polataíochta agus an easpa suime atá léirithe acu sa Ghaeilge. Déan comparáid idir aon pháirtí in Éirinn leis an aon pháirtí náisiúnach sa Bhreatain Bheag, Plaid Cymru (Breathnais). Nuair a chuireann siad preas ráiteas amach is dá theangach atá sé. Is annamh a thárlaíonn sé sin le haon pháirtí anseo.  Go dtí gur toghadh Trevor Ó Clochairtaigh mar Sheanadóir ní dócha gur chuir aon bhall den Oireachtas preas ráiteas amach sa teanga náisiúnta. Níl sé de nós ag Tithe an Oireachtais féin an Ghaeilge a úsáid in a chuid ráitaisí - féach ar a suíomh ar Facebook (Béarla).

Anois tá an fógra seo curtha amach ag Páirtí Shinn Féin ag lorg Oifigeach Forbartha Gaeilge

"An bhfuil grá agat don Ghaeilge? Grá agat don Phoblachtánachas? Suim agat do theanga agus do thír a chuir chun cinn? Má tá, b’fhéidir gur tusa an duine atá ag teastáil chun folúntas, nua dúshlánach atá ag Sinn Féín (Béarla) a líonadh.

Tá Sinn Féin ag earcú do phost nua san eagraíocht, Oifigeach Forbartha Gaeilge. Beidh an té a roghnófar freagrach as cur i bhfeidhm an polasaí nua Gaeilge a glacadh leis ag Ard Fheis an pháirtí i mBéal Feirste anuraidh. Díríonn an polasaí seo ar an nGaeilge a neartú agus a fhorbairt ag gach leibhéal sa bpáirtí, tríd comhoibriú le comhaltaí tofa agus gníomhaithe ag gach leibhéal den eagraíocht chun cinntiú go méadaíonn muid úsáid na Gaeilge i gcúrsaí cumarsáide, cruinnithe agus i bhforbairt polasaí tríd an pháirtí ar fad. 

Duine díograsach, líofa atá ag teastáil. Duine a bhfuil eolas mhaith acu ar saol na Gaeilge agus na himreoirí éagsúla a bhaineann leis an earnáil. Ní mór dóibh chomh maith, luí a bheith acu le haidhmeanna Sinn Féin agus an obair atá ar siúl ag gach leibhéal den pháirtí. Gan dabht, ni mhór go mbeadh an duine a roghnófar fuinniúil agus ábalta oibriú go maith as a stuaim féin.

Is deis den scoth atá anseo do dhuine a dteastaíonn dúshlán uathu chun a gcuid scileanna idirphearsanra a léiriú agus chun ról gníomhach a ghlacadh i bhforbairt an pháirtí sna blianta beaga atá romhainn. Tá fás agus forás ag teacht ar Shinn Féin agus tá muid ag iarraidh ár dteanga agus cultúr a bheith lárnach sa bhforbairt seo agus muid ag dul i dtreo comóradh Eirí Amach 1916 chomh maith. 

Má tá spéis agatsa nó ag duine ar d’aithne i bpost mar seo, tá na sonraí uile le fáil faoi ach teagmháil a dhéanamh le rosscarmody@hotmail.com."

Más maith is mithid!

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment