29.1.10

I'm sorry the person with Irish isn't here today!

Is minic go mbíonn orm gnó a dhéanamh le comhluchtaí agus rannaí stáit. Is náireach an easpa seirbhís a thugann siad don té gur mbíonn leis nó léithí a chuid gnó a dhéanamh i dteanga oifigiúil an stáit.

Anois is arís déanam taisteal le hIarnród Éireann. Má chuirim www.iarnrodeireann.ie isteach in inneall cuardaigh, aistreofar láithreach bonn mé go dtí www.irishrail.ie (Béarla). Ansin má chuirim "Gaillimh" isteach, cuirtear in iúl dom gur "No matching stations" é sin. Bain trial as tú féin.

Cad is fiú léarsceáil bhreá nua againn, cead againn glaoch ar Iarnród Éireann as Gaeilge, tuarascáil bhliantúil IÉ a fháil as Gaeilge, mar chomhlacht stáit, comharthaí 2-theangacha sna stáisiúin ar fad, má thugtar droim láimhe don Ghaeilge san áit is minicí a úsáideann custaiméirí anois chun teacht ar eolas i dtaobh tráthchlár agus eile, mar atá, ar chomhéadan idirlín Iarnród Éireann?

Níl ceangal ar bith ar na heagraíochtaí stáit/leathstáit an tseirbhís bhunúsach sin a sholáthar, éileamh sách láidir ag lucht na Gaeilge ar sheirbhísí taistil as Gaeilge nó an eol do dhuine ar bith ar an liosta seo conas cúrsaí a chur ina gceart i gcás IÉ? Muna bhfuil sé ins an pleán teanga atá curtha isteach chuig an Coimisinéir Teanga.

Seo litir a chonaic mé le déanaí:


I'm sorry the person with Irish isn't here today!


Bí i do leantóir ar leathanach Seirbhís Poiblí tré Ghaeilge ar Facebook
"Maidin inniu, tar éis 40 bhliain de bheith ag plé cúrsaí cánach tré Gaeilge le hAonad 88 (nó 880), seo chugam foirm "Tax Return for the year 2009", gan focal Gaeilge innti, ná cuireadh le leagan Gaeilge a iarradh (agus ó tharla an aighnis san earnáil poiblí, is dócha nach bhfreagrófar fón ná ní osclófar litir chucu).

An mhí seo caite, theip orm Gaeilge a aimsiú ar shuíomh an Post Office agus mé ag iarradh ceadúnas teilifíse a athnuachan. Cén fáth? "...Tá brón orm nach bhfuil leagan Gaeilge den suíomh idirlín ar fáil faoi láthair. Caithfimid na hÁit-Ainmneacha go léir sa bhunachar sonraí a aistriú go Gaeilge. Nuair a bheidh an tasc mór sin déanta againn, cuirfimid an leagan Gaeilge den suíomh idirlín ar fáil..." Thart faoin am a bhéas foclóir an Acadaimh críochnaithe, deirfinn. Ní thuigim cén baint atá ag Áit-Ainmneacha leis an scéal. B'fhéidir go mbeidh orainn dul arais ar an stailc ceadúnais na blianta ó shoin sular bunaíodh
Teilifís na Gaeilge.....[Féach ar Omós agus Masla anseo le déanaí].

"Caithfidh mé ainm bréagach agus sloinne bréagach a tharraingt orm féin ar shuíomh Aer Lingus, nach nglacann le á-é-í-ó-ú. Ní bhíonn an deacracht sin ag leithéidí Booking.com (Béarla) nó 1800hotels.ie (Béarla) nó ArgusCarHire, ná ag comhlachtáí thar lear as a cheannaím rudaí. (Athníonn siad go bhfuil a leithéad agus síne fada ann!)

"In Eolaí an Teileafóin, díreofar thú ó Irish Rail chuig Iarnród Éireann, agus ó
Dublin Bus chuig Bus Átha Cliath, ní hionann agus a suíomhanna idirlín, ach tá
áthas orm a fheiceáil go bhfuil an Ghaeilge ar chomhchéim leis an Bhéarla ins
an "léaráid damháin alla" nua ("spider diagram"! -- léarscáil líonra na
mbusanna). Agus bíonn idir Ghaeilge agus Béarla ins na leabhráin a chuireann
Bord Gáis agus BSL amach leis na billí. Ach tríd is tríd, ní ró-shláintiúil stádas
na Gaeilge san earnáil phoiblí."

Cualathas scéal faoi OÉG (NUIG atá ortha mar URL nó AAA mar is cóir dom a rá!), bronnadh scolaireacht na blianta ó shoin ar bhuachaill le hinnealltóireacht a dhéanamh tré Ghaeilge ansin - ach ní raibh eolas dá laghad ag an fhoireann innealltóireachta faoi sin. Thóg sé agus buachaillí eile ó Choláiste Eoin (BÁC) raic, agus sa deireadh fuair siad teagasc tré Ghaeilge sna heolaíochtaí amháin, san Fhisic, sa Cheimic agus sa Mhata. Rud ar bith san innealltóireacht. Fímínteacht? Nó b'fhéidir i ndairíre, cinéal eile "dole" don choláiste a bhí sna scolaireachtaí, gan na coinníollacha bheith comhlíonta acu, ach oiread le riachtanaisí scríofa ag an choláiste a iarrann cumas Gaeilge ag foireann an choláiste.

Ar chúis éigin bhí orm breathnú ar shuíomh eolais Údarás Sláinte na Breataine Bige (Breathanais) agus ba mhór an cúis náire dom é nuair a chuaig mé chuig suíomh Faidhmeanas Sláinte na hÉireann.

In an-chuid de na cásanna sin níl ceangal dlí orthu faoin Acht Teangain aon rud a dhéanamh faoi muna bhfuil sé sa pleán teanga trí bhliain.

Dá bhrí sin is ag brath ar dea thoil atá muid. Agus ansin deirtear linn nach bhfuil ach 1% den chumarsáid idirlín leis an rialtas tré Ghaeilge. Ní nach íonadh nuair nach chuirtear an seirbhís le fáil.

B'fhíor do bPiarsach: "Mór mo náir mo chlann féin ag díol a máthair!"

Bí i do leantóir ar leathanach Seirbhís Poiblí tré Ghaeilge ar Facebook
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment