11.1.10

Scléip 2010

Comortas tallainne na nIar-Bhunscoileanna
Tá dátaí Scléip! 2010 foilsithe ag Gaelscoleanna. Is éard atá i Scléip! 2010 ná comórtas tallainne náisiúnta atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán Ghaeilge agus Gaeltachta. Beidh an comórtas roinnte in ocht rannóg éagsúla: Pop/Rac-cheol, ceol aonair, rince cruthaitheach (aonair), rince cruthaitheach (grúpaí), amhránaíocht aonair, grúpaí ceoil, drámaíocht/mím agus rannóg ilchineálach.

Thosaigh Scléip! sa bhliain 2005 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin i leith. Is é príomhaidhm an chomórtais ná daltaí na niar-bhunscoileanna a spreagadh le Gaeilge a úsáid i réimsí éagsúla de na healaíona trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i gcomórtas spreagúil agus spéisiúil.

Tabharfaidh Scléip! 2010 deis do dhaltaí an Ghaeilge a labhairt agus a úsáid ina gcuid ceoil agus ina gcuid drámaíochta. Ba mhian linn go spreagfaí daltaí gaelscolaíochta an lae inniu mar a spreagadh iardhaltaí gaelscolaíochta eile ar nós roinnt do bhaill Kíla (Béarla) na Frames (Béarla) agus Dara Ó Briain.

Babhtaí Reigiúnacha:
  • Reáchtálfar Babhta Mumhan ar an 26 Eanáir 2009 san Amharclann Firkin Crane, Corcaigh.
  • Reáchtálfar Babhta Connacht ar an 27 Eanáir 2009 san Amharclann Town Hall, Gaillimh.
  • Reáchtálfar Babhta Laighean ar an 28 Eanáir 2009 san Amharclann Axis, Baile Munna, Baile Átha Cliath.
  • Reáchtálfar Babhta Uladh ar an 2 Feabhra 2010 i gCultúrlann Uí Chanáin, Doire.
  • Rachaidh buaiteoirí na gcomórtas thuasluaite ar aghaidh go Craobh Ceannais Scléip! 2010 a reáchtálfaí ar Shatharn, an 20 Márta 2010 san Amharclann Axis, Baile Munna, Baile Átha Cliath.

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaithe na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin. Tá 170 bunscoil agus 43 iar-bhunscoil lasmuigh den Ghaeltacht ag cur oideachais lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment