9.7.15

"...easpa dáiríreacht an rialtais seo i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta!"

Agus an píosa a scríobhadh inné faoi rúndacht dhocht, agus easpa trédhearcachta an Rialtais i leith cheiste na Gaeilge agus an Aontae Eorpach tháinig an ráiteas seo ó urlabhraí Pháirtí Shinn Féin ar chúrsaí Ghaeilge & Gaeltachtaí. Bhfuil íontas ar éinne?

Ag feitheamh ar fhreagra!
Seo an ráiteas ina iomláine!
Tá fearg léirithe ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh nach bhfuil sé tar éis freagra ar bith a fháil ar iarratas ar an gcomhchoiste Oireachtais, a bhfuil cúraimi Gaeilge & Gaeltachta orthu, maidir le h-éisteacht a ghairm faoin uasdátú ar an Staidéar Chuimsitheach Teangeolaíochta ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht.

Ag labhairt dó inniú deir sé: ‘Tá scríofa agam trí h-uaire anois chuig Cathaoirleach agus Cléireach an Chomhchoiste Comhshaoil, Cultúr & Gaeltachta, ag moladh go ndéanfaí cruinniú don bhfochoiste Gaeilge & Gaeltachta a eagrú chomh luath agus is féidir chun an uasdátú ar an Staidéir Chuimsitheach Teangeolaíochta ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, a rinne Údarás na Gaeltachta, a phlé.

‘Mhol mé go dtabharfaí cuireadh d'Údarás na Gaeltachta, an t-údar Conchúir Ó Giollagáin agus ionadaithe ó Chonradh na Gaeilge, Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Gaelscoileanna le fianaise a thabhairt maidir leis an uasdátú.

‘Ní fiú is go bhfuair mé freagra uathu ar m’iarratas, cé gur scríobh mé ar an 9ú Meitheamh, arís ar an 26ú Meitheamh agus arís inniú. Labhair mé go pearsanta leis an gCathaoirleach, Michael McCarthy TD agus le baill fóirne a bhíonn ag plé le h-obair an chomhchoiste idir an dá linn freisin agus smid níor airigh mé ar ais uathu.

‘Is i nGaeilge amháin a bhí mo chomhfhreagras, rud a shíl mé a bhí ceart i gcomhthéacs an t-ábhar a bhí mé ag ardú. Níl fhios agam an bhfuil baint ar bith aige sin le m’iarratas, nó an é nach suim leis an gcomhchoiste atá freagrach as na réimsí seo sa gceist thábhachtach atá ardaithe agam?

‘Tá amhras orm gur léiriú eile é seo ar easpa dáiríreacht an rialtais seo i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta’.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment