10.10.14

"Athníonn an Roinn...."

Cuireann muid go léir fáilte roimh Tuairisc.ie a bhí seolta aréir. Scríobh an blagaire iGaeilge alt cuimsitheach faoi, "Tuairisc ar 'Tuairisc'", agus níl mise chun chur leis ach amháin béim a chuir ar phointe amháin agus sin "..ní thuigeann siad go bhfuil siad ag obair do sheirbhis idirlín seachas nuachtán clóite.  Ní bhaineann siad úsáid as nascanna taobh istigh dá gcuid altanna le tagairtí a dhéanamh d’ailt is d’fhoinsí eile." Pointe tabhachtach é!

Carn mór maoirlathas 
léite dúinn ag Maitiú Ó Coimín!
Chuir mé spéis i gceann de na haltanna a bhí sa chéad eagrán, (an féidir eagran a bheith ag sheirbhís nuachta ar líne?) Tugann sé léiriú ar an dearcadh atá ag rannaí stáit dár theanga.

"Creidim go bhfuil an teanga á ruaigeadh ar leataobh go leanúnach chuig imeall na sochaí, agus áirím anseo cuid mhaith den riarachán poiblí. Ní chreidim ar chor ar bith gur ar an aicme pholaitiúil is mó atá an locht ina leith seo ach feictear dom, cé go bhfuil daoine sa státchóras a thacaíonn go láidir leis an Ghaeilge, go bhfuil fórsaí níos láidre agus níos forleithne fós ann ar cuma leo ann nó as dár dteanga náisiúnta." Is mar sin a labhair Iar-Choimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin ag an uair deireannach ós comhair Choiste Oireachtais dó. (23 Eanáir 2014)

Bhí neart taighde déanta ar dhearcadh an stáit ó 1928 ar aghaidh agus a nocht sé i gcaint a thug sé agus é ag oscailt Coláiste na hÉireann (Meán Fómhair 2013). "Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada a bhí sa treis: is deacair brí ar bith eile a bhaint as polasaí an stáit ó 1928 ar aghaidh..." 

Anois tá taighde déanta ag Maitiú Ó Coimín agus foilsithe anois i dTuairisc.ie (9 Deireadh Fomhair 2014). Taispeánann sé go bhfuil se níos deacaire anois an soiniciúlacht sin a shéanadh sa lá atá inniú ann. Go bhfuil na "fórsaí" atá luaite ag an Cuirreánach fós go láidir i réim.

Deireann sé tár éis an iniúchadh seo, "Bheadh amhras ar an múinteoir géarchúiseach faoi obair baile a dhaltaí dá mbeadh an dá aiste chéanna á gceartú aige agus is mó amhras fós a bheadh ar an mbreitheamh léannta faoi ráitis bheirt fhinnéithe a bhí díreach mar a chéile."  Tá samplaí aige tógtha as “beartas le haghaidh na Gaeilge sa Státseirbhís” i rannaí éagsúla. Fagann sé fúinne "léitheoirí cliste Tuairisc.ie" ár mbreithiúnas féin a thabhairt.

Mar léitheor cliste  sílim gur léir ón méad atá le feiscint anseo "gur mugadh magadh, briolla brealla agus bréaga" atá ar siúl ar an Stáit i leith teanga na nGael - ó oifig an Taoisigh anuas go dtí an Roinn is lú tabhacht ina bhfuil "fo-rannóg ag plé le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta." (Seosamh Mac Donnacha).

Ní nach íonadh an méad a dúradh ag seoladh Tuairisc.ie, faoin bpolasaí an Rialtas de réir tuairisc san Irish Times (Béarla): "Mr Goan asked if the Taoiseach’s “legacy” would “be that a little Irish is now enough, and that greater proficiency is only required to demonstrate one’s superior fluency to Gerry Adams?"Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment