13.3.14

Straitéis aithrithe ina chorpán!

Is léir ón "díospóireacht" a bhí ag an Coiste Oireachtas i leith na Straitéise 20 Bliain go bhfuil aithrithe suntasach deanta ag an Rialtas ar an Straitéis gan dul chuig, agus uaireanta i ngan fhios don Oireachtas.

Dúirt Seán Ó Cuirreáin nach raibh fhios aige cad a bhí ag tárlúint,  "An bhfuil an Straitéis á cur i bhfeidhm? Níl a fhios agamsa. Agus, i gcead daoibh mar Fhochoiste, ní shílim go bhfuil a fhios agaibhse ach an oiread mar nach bhfuil aon iniúchadh ná léirmheastóireacht neamhspleách á dhéanamh ar fheidhmiú na Straitéise."

Nuair a bhí an Aire Stáit, agus ní Aire Sínsearach é, ós comhair an Choiste bhí sé soiléir nach raibh an Rialtas ag claoí leis an straitéis fiú ar eagrú na straitéise. Seo mar atá scríofa faoi "Struchtúir Feidhmithe" sa straitéis!

"Seo a leanas na príomhstruchtúir a bheidh ag an Rialtas chun an Straitéis a sheachadadh:

"• Déanfaidh an Coiste Rialtais ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht, a mbeidh an Taoiseach ina chathaoirleach air, maoirseacht ar an dul chun cinn agus tabharfaidh sé tuairisc don Rialtas mar is gá.Níl aon tuairisc ar aon cheann de na cruinnithe seo! Táid faoi rún! (rúndacht comh-aireachta)

"• Tacóidh Grúpa Oifigeach Sinsearach a bheidh comhdhéanta d’oifigigh ardleibhéil ó Ranna cuí leis an gCoiste Rialtais.Ní fios dúinn mórán faoi seo ach an oiread! Cé h-iad baill an Grúpa seo má táid ann?
"• Beidh Aire sinsearach agus Roinn Rialtais (an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta) ar a mbeidh lárfhreagracht maidir le cúrsaí Gaeilge fós ann.Níl Aire Sinsearach ann!
Is cosúil nach bhfuil an Roinn seo freagrach ach as a chuid dualigaisí féin - Dúirt an Aire Stáit go bhfuil go leor le déanamh aige seachas bheith freagrach as dualgaisí aon roinn eile!

"• Déanfar pleanáil agus feidhmiú na Straitéise a threorú ó Aonad Straitéise laistigh den Roinn sin. Beidh foireann thiomanta ann agus sannfar dualgais agus róil feidhmithe do ghníomhaireachtaí forfheidhmithe mar is gá."Níl Aonad Straitéise faoi leith sa roinn dár leis an Aire Stáit!

Níl ach mírín beag scrúdaithe ag an gCoiste Oireachtais agus ní deas an pictiúir atá á léiriú ag an iniúcadh sin. Mar a dúirt an saineolaí teanga Dr John Walsh, "Is geall le corpán an Straitéis 20 Bliain anois agus tá an Ghaeilge níos imeallaí ná riamh sa státseirbhís”. 

Mar adúradh ag an gCoiste is gá dul tré an straitéis, focal ar fhocal agus tá súil agam go mbeidh toradh ar an iniúcadh sin - má thárlaíonn sé!
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment