8.10.13

Polasaí radacach diúltach ag an Roinn Coimirce Soisialaí!

Seo ráiteas ó chraobh na Forbacha de Chonradh na Gaeilge i dtaobh tréigint Gaeltachta na Gaillimhe ag an Roinn Coimirce Soisialaí a scríomar faoi le deanaí!

Cinneadh an Roinn Leasa Sóisialigh na hoifigí pobail a dhúnadh sa Ghaeltacht
An t-Aire Joan Burton

Níl aon amhras ach go mbeidh tionchar radacach diúltach ar an iompar teanga i nGaeltacht Chonamara ag an chinneadh atá déanta ag an Roinn Leasa Sóisialigh na hoifigí pobail áitiúla a dhúnadh. 

Tá sé seo ag dul glan i gcoinne an 'Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge' de bharr go raibh siad go léir suite i gceantair A. Gan na cúinsí teanga a thabhairt san áireamh in aochar, tá sé seo freisin ag dul glan i gcoinne an taighde a rinne A.P. McCarthy, Comhairleoirí Pleanála do Comhairle Chontae na Gaillimhe ó thaobh tiús daonra agus lonnaíochtaí a léirigh gurb é Conamara Theas an tiúchan nó "concentration" is mó daonra sa chontae taobh amuigh de na bailte móra. 


Ciallaíonn sé seo nach mbeadh bunús loighciúil leis an chinneadh a dhéanamh fiú muna mbeadh focal Ghaeilge sa cheantar - cinneadh a déanadh faoi dheifear agus gan comhchomhairliú leis an pobal. De bharr go bhfuil an chinneadh seo freisin ag dul i gcoinne spriocanna teanga na Poblachta, iarraimíd ar an Rialtas é a chur ar athló go ndéanfar cinnte go raibh fianaise ag tacú leis.

Seán F. Ó Drisceoil
Cathaoirleach
07/10/2013

Chraobh an Athair Uí Ghríofa
Conradh na Gaeilge
Na Forbacha
Gaillimh


Súil agam go mbeidh rud éigin le rá ag Pobal agus gluaiseacht na Gaeilge níos faide soir!
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment