21.8.13

An féidir le pobal na Gaeilge vótáil? Níl fhios agam!

Níl aon dualgas reachtúil teanga i leith an chóras seo!

Bhí teachtaireach ar an gcóras giolcaireachta twitter le deanaí ag moladh seiceáil go bhfuil tú ar Chlár na dToghthóirí agus ag díriú ár n-áird ar an suíomh www.checktheregister.ie, tá leagan Gaeilge teoranta le fáil ann. - seachas "Check the Register" ar a bharr.

Chuaigh mé chuige agus roghnaigh mé mo Chúige (Connachta) agus ansin an Chomhairle Contae/Cathrach (Gaillimh CC) agus tógadh chuig leathanach i mBéarla mé.  Cé gur ceart ón URL (http://www.galway.ie/ereg/?CID=15&uiLang=ga-IE) gur i nGaeilge is ceart dó a bheith, níl. Is i mBéarla lom atá sé.

Mar sin má tá fonn orm fháil amach an féidir liom vótáil ní féidir liom é a dhéanamh sa teanga náisiúnta. Ní féidir le h-éinne é sin a dhéanamh.

De gnáth rachfainn díreach chuig an Coimisinéir Teanga le ceist mar sin ach tá fadhb ann. Ní féidir leis rud ar bith a dhéanamh faoi.

Bé an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil a chur an córas idirghníomhach seo ar fáil do na húdaráis áitiúla. Cuireadh deireadh leis an mBord sin faoin Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghneéitheacha), 2012  Aistríodh a chuid feidhmeanna chuig an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil, comhlacht poiblí nach bhfuil faoi scáth an Achta. Níl feidhm leis an scéim teanga a bhí daingnithe ag an mBord dá bharr sin, agus ar an mbonn sin, níl aon dualgas reachtúil teanga i leith an chóras seo.

Ní féidir liom mar sin a dheimhniú an bhfuil mé ar Chlár na dToghtheoirí nó nach bhfuil gan Béarla a bheith agam.

Tá mé cun scríobh chuig an GBRA le cabhair a fháil.

An féidir leats vótáil sa Reifreann atá le teacht? Ní bheadh fhios agat gan Béarla!

• Féach ar an bpíosa seo ó Fhoinse: Foirm clárú do vóta ar fáil i nGaeilge ó thuaidh!


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment