11.2.10

An Comhchoiste in Indreabhán

Más mian leat aighneas a chuir faoi bhráid an choiste seo ní mó teangabháil a dhéanamh le Cléirach an Choiste tré r-phiost: Eugene Crowley

Seoladh:
Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sr Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Fón: (01) 618 3575
Fax: (01) 618 4124

Tom Kitt TD Chairman (sic)
Baill an Chomhchoiste Oireachtais Ealaíon, Spórt, Turasóireacht, Tuaithe & Gaeltachta! (Béarla)
Tá an Chomhchoiste Le linn na chéad sraithe den bhreithniú phléigh an Coiste an Straitéis le roinnt eagraíochtaí a dhéanann an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn ar bhonn Náisiúnta. Bhuail an Coiste le hionadaithe ó na heagraíochtaí sin ar an 20 Eanáir 2010.

Anois, d’fhonn an Straitéis a phé leo, ba mhaith leis an gCoiste bualadh le heagraíochtaí a dhéanann an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn sna Gaeltachtaí agus le heagraíochtaí a chuireann forbairt eacnamaíochta chun cinn sna Gaeltachtaí. Molann an coiste go mbuailfidh Toscaireacht dá chomhaltaí le roinnt de na heagraíochtaí sin ar an 26 Feabhra 2010. Moltar go tionólfar an cruinniú in Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige, Indreabhán, Co na Gaillimhe ar an Aoine an 26 Feabhra 2010.

Tá sé beartaithe bualadh leis na Grúpaí ó na Gaeltachtaí éagsúla de réir an sceidil seo a leanas:-


Tá breithniú á dhéanamh faoi láthair ag an gComhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar an Straitéis bheartaithe 20 bliain don Ghaeilge 2010 – 2030.


Gach Eagraíocht a ghlacann le cuireadh ón gComhcoiste iarrtar uirthi ráiteas tosaigh (nach faide ná 3 nóiméad) a dhéanamh leis an Toscaireacht. Is cóir cóip den ráiteas tosaigh sin chomh maith le hainmneacha na ndaoine a bheas i láthair thar ceann na heagraíochta a sheoladh chugam faoin 19 Feabhra 2010.

Tar éis na ráiteas tosaigh, déanfar plé ar na saincheisteanna a ardófar iontu agus sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge í féin.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment