5.8.16

Brúscar Bhearna le moladh!

Sa cúr agus cúiteamh faoi chúrsaí bhruscar nach deas an rud é dea-sceal a insint?

Nuair a baineadh an t-seirbhís bhailiú bhruscair ón na údaráis áitiúil is cosúil gur cailleadh an cearta a bhí ar lucht bhruscair seirbhís sa Teanga Náisiúnta a sholathar. Anseo i nGaeltacht Chonamara tá comhlucht amháin, Brúscar Bhearna, ag bailiú brúscar le fada. Bhí sé de nós againne malaí a cheannach sa siopa áitiúil agus mar sin ní raibh teangabháil díreach againn leis an gcomhlacht de gnath. Ach athraíonn an córas nua é sin ina iomláin agus ní mór do dhuine conradh de short éigin a bheith leo.

Rinne mise iarracht teangabháil a dhéanamh leo i nGaeilge, cé go raibh siad i ndán mé a thuiscint d'fhreagair siad i mBearla mé ar dtús. Dúradar ansin, "Unfortunately not all of our customer care team would be fluent in Irish." 

Scríobh mé chuig an Coimisinéir Teanga le clarú ó thaobh dlí de agus duradh nach rabhadar "faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla toisc gur comhlacht príobháideach iad." Ach cheap mise féin go mfhéidir go mbeadh dualgas táinisteach ós rud é go bhfuil siad ag tabhairt seirbhís ar son, nó faoi cheadúnas ag, an Chomhairle Contae ach is cosúil nach bhfuil sé sin ró shoiléir.

Cheanníomar roinnt málaí sa siopa ach táin go léir imithe faoin am seo agus bhí orm teangabháil a dhéanamh leo arís. Rinne mé sin i nGaeilge agus an uair seo 'd'fhreagair sid sa teanga céanna agus bhí mé i ndán mo chuid gnó a dhéanamh leo i nGaeilge gan aon trioblóid.

Is trua nach bhfuil chuile chomhlucht a thugann seirbhís d'aon saghas aitheantas a thabhairt don Teanga Náisiúnta go mór mór sna cheantair ina bhfuil sé á úsáid mar theanga phobal gan ceist gan coinníol.


Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment