21.6.14

Ní teip i Roinn Forbartha Gaeilge ach teip i Roinn na Bóithre!

Bhí mé ar ag dul siar chuig an Ceathrú Rua seachtain ó shin agus thug mé faoi deara go raibh comharthí nua ar thaobh an bhóthair idir Chasla agus an baile fhéin. In ainm is a bheith dhá theangach a bhíodar, ach, bhí miniú difriúil ar fad idir an rud a bhí scríofa i dteanga na ndaoine agus an rud a bhí scríofa i mBéarla.

Is dócha go léiríonn an méid a thárla ansin, an dearcadh nó an meon atá ag Comhairle Chontae na Gaillimhe i leith na Gaeilge agus i leith pobal na Gaeltachta.

Scríodh chuig Rúnaí na Comhairle:

Bhí orm dul chuig an Ceathrú Rua ar maidin agus thug mé faoi deara go raibh comharthaí aisteach ar an mbóthar idir Chasla agus an Ceathrú Rua!

Bhí ar a laghad ceann amháin a dúirt “Unfinished Surface” i mBéarla amháin. Bhí cinn eile ann a bhí dhá theangach ach bhí an Gaeilge chomh beag san nach raibh mé i ndán í a leamh agus mé ag tiomáint.

Bhí níos mó ann a bhí in ainm is a bheith dhá theangach ach ní raibh an miniú céanna ag an dá leagan. “Ná marcáil Bóthair” a bhí i nGaeilge ach “No Road Markings” a bhí i mBéarla. Ar ndóigh bhí an leagan Gaeilge níos lú ná an leagan Bearla. Ar bhealach is masla é do phobal na h-áite.

Is ceantair Ghaeltachta é seo agus már sin is ceart a bheith cúramach nuair atá comharthaí á chuir suas agaibh.

Tá súil agam go mbeidh an leagan chart ann sar i bhfad.

Nuair a scríonn mé chuig duine, is cuma cé h-é, bím ag súil le freagra uaidh, nó freagra ag rá go bhfuil sé ag iarraidh ar dhuine éigin eile le níos mó eolas ar an ábhar é a fhreagairt. Ar ndóigh bhain an chás seo le cúrsaí bhainistiú bhóithre agus ní h-amháin nár scríobh an Rúnaí ar ais chugam, ach chuir sé ar aghaidh mo litir chuig an Oifigeach Forbartha Gaeilge agus ní chuig an Oifigeach Boithre. Tá an nós sin ann i gcónaí in an-chuid Udaráis - "Another letter in Irish give it to the Irish Officer!" Ní teip i Roinn na Gaeilge a bhí anseo ach teip i Roinn na Boithre!

Fuair mé freagra deas ón Oifigeach Ghaeilge:

Go raibh maith agat as ucht do theachtaireacht a tháinig chugam tríd an Rúnaí Contae.

Tá an scéal seo dhá fhiosrú againn le Rannóg na mBóithre faoi láthair go bhfeicfear an le Comhairle Chontae na Gaillimhe na comharthaí seo nó le conraitheoir príobháideach.


Tiocfaidh mé ar ais chugat a luaithe agus atá scéala faighte againn ina leith.

Ar an lá céanna is a fuair mé an fhreagra seo bhí orm dul siar arís agus bhí athrú aisteach tagaithe ar na comharthaí athchiontaithe. Bhí an Gaeilge cludaithe ar fad agus ní raibh fágtha ach Béarla ionta! Litir eile ach ag an am seo chuig an Oifigeach Forbartha Gaeilge mar fhreagra ar a litir siúd:

Gura maith agat as an bhfreagra.

Ar maidin agus mé ag tiomáint siar bhí téip duchta gramaithe ar na comharthaí sin agus ar pé Ghaeilge a bhí scríofa ar comharathaí a bhí ag fógairt go raibh drompla garbh nó sealadach ar an mbóthair chéanna (Ní cuimhin liom go díreach na focail!). Fágann sé sin nach bhfuil fógra ar bith i nGaeilge sa cheantair Gaeltachta seo!

Léiríonn a fhreagra an-chuid meon aisteach i leith na teangan ag an gComhairle (seachas meoin anOifigigh Forbartha Gaeilge féin.):

Go raibh maith agat as ucht do theachtaireacht.

D’fhiosraigh mé an scéala leis an Rannóg Seirbhísí Uisce agus an t-innealtóir cónaitheach sinsearach atá ag plé le Scéim Uisce Réigiúnach Chasla agus dhearbhaigh sé mar seo leanas.


Is comharthaí iad seo a bhaineann leis na hoibreacha atá ar siúl ar Scéim Uisce Réigiúnach Chasla. Chuir an conraitheoir atá i mbun na hoibre na comharthaí seo in airde Dé hAoine seo caite de bharr oibreacha bóthair atá ar siúl. Tar éis do na botúin a bheith curtha ar a n-aire ag an gComhairle ar an Luan, ag leanacht do ghearáin an phobail, chlúdaigh an conraitheoir an téacs fabhtach sa gcaoi agus nach mbeadh sé ag cur isteach ar dhaoine agus d’fhéach le comharthaí nua a ordú. 


Cé go mb’fhearr leo na comharthaí fabhtacha a bhaint anuas ar fad dhearbhaíodar nárbh fhéidir leo sin a dhéanamh ar chomhairle oifigeach sábháilteachta an chonraitheora. Tá comharthaíocht nua ordaithe agus táthar ag súil go mbeidh sé tagtha chuig an láthair inniu. Cuirfear an chomharthaíocht nua in airde a luaithe agus a thagann sí.

Tá súil agam go soiléiríonn sé seo an scéala duit. Má tá aon fhiosrúchán bhreise agat nó aon eolas eile uait ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom.

Nach deireann an teachtaireacht sin go rí-shoiléir nach bhfuil aon éifeacht le teanga Phobal na Ceathrún Rua i gcúrsaí sabháltachta? Má deireann comhartha mar "Níl aon mharcháil ar an mbóthar seo!" níl éifeacht ar bith leis ach amháin nuair atá Béarla leis!

Inné bhí teachtaireacht roinnte ar facebook leis an bpictiúir seo:
"Tá roinnt acu seo crochta anois - ar chaon ceann an bhóthair nach bhfuil cead ag na gaeil a mharcáil.(na marcáíl bóthair) Tá na sean comharthaí fós ar na pollaí (i mBéarla agus an droch Ghaeilge clúdaithe). "

Meas tú cé mhéad airgead agus ama a cuireadh amú tré comharthaí mí cheart a chuir ar an mbóthar mar ba cheart? Bhí teangabháil le Rúnaí na Comhairle, an Oifigeach Forbartha Gaeilge, an t-Innealtóir Cónaitheach Sinsearach sa Rannóg Seirbhísí Uisce atá ag plé le Scéim Uisce Réigiúnach Chasla, An Conraitheoir agus an té a deineann na fógraí. Agus tá muide ag íoch as seo go léir!

Cur amú airgid atá ann nach dtárlódh dá mbeadh meas ag an Comhairle Chontae ar theanga phobal na h-áite.

An dtárlódh a leithéid arís?
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment