17.7.12

Bagairt ón Roinn!

•This story in English, Bullying from Government

"Tá muintir na Gaeltachta bródúil as Dónal Ó Cnaimhsí," a dúirt Éamon Mac Niallais ó Guth na Gaeltachta ar Raidío na Gaeltachta ar maidin.  Bhí sé ag caint faoin scéal gur cuireadh litir chuige ón Rialtas.

Is cosúil gur ndúirt an litir gur raibh seans gur bhris sé a chonradh leis an Roinn - an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (Béarla) tré labhairt ar RTÉ faoin mBille Gaeltachta atá á bhrú trén Oireachtas faoi láthair. Is mór an náire litir bhagarach ón Rialtas mar sin a fháil, ní h-amháin litir bagarach ach ós rud é gur scríobhadh chuige i mBéarla, litir maslach chomh maith. Bhí an scéal iomlán in Alt san Irish Daily Mail (Béarla) ar maidin.

Léirigh Dónal a chuid smaointe i bpreas ráiteas a bhí éisithe ag Guth na Gaeltachta agus Conradh na Gaeilge ar an 21 Meith 2012"Tá imní mhór ar Ghuth na Gaeltachta faoi na pleananna teanga agus an chaoi go bhfuil ceantair ina bhfuil an Bhéarla in uachtar - Ceantair B faoi mar a leagadh amach sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (SCT) - measctha le ceantair ina bhfuil an Ghaeilge in uachtar (Ceantair A) ins na ceantair pleanála teanga, faoi mar atá leagtha amach ag an Roinn go dtí seo. Deir seo linn go bhfuil an pholaitíocht á húsáid mar shlat tomhais in áit chritéir phleanála teanga faoi mar a bhí leagtha amach sa SCT. 

"Beidh chuile rud ag brath anois ar na critéir a leagfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta síos, 'sé sin cinneadh polaitiúil eile, in áit chritéir oibiachtúla phleanála teanga mar atá leagtha síos sa SCT. Is ualach mór sa bhreis é na pleananna teanga seo do ghrúpaí pobail atá ag feidhmiú ar bhunús deonach don chuid is mó, ach níl aon acmhainní sa bhreis le bheith curtha ar fáil; is deacair mar sin a shamhlú go bhfuil an Stát dáiríre faoin Ghaeltacht a shlánú."

Sa nuachtáin Galway Advertiser (12/7/2012) tá ráiteas eile uaidh: “Thug an tAire Gaeltachta Dinny McGinley féin le fios sa Seanad le déanaí go mb’fhéidir gurb í an reachtaíocht seo an deis deiridh a bheidh againn chun an Ghaeltacht a shlánú agus más fíor sin, creideann Guth na Gaeltachta gur mór an náire í nach bhfuil a dhóthain ama á tabhairt le plé mar is cóir a dhéanamh ar an mBille Gaeltachta.”

Tá impleachtaí uafásacha leis an rud seo. Má tá tusa ag obair sa tSeirbhís Poiblí, má tá gluaiseacht phobal a fáil maoinú ón Rialtas, nó pinsean fiú and bfhuil cead agat labhairt amach i gcoinne polasaí an Rialtas.

Cén tír é seo? Cén saghas Rialtas atá againn?  Bhfuil aois na faisisteacha tagaithe thár n-ais?

• Féach: Casadh nimhneach i gconspóid an Bhille Gaeltachta (17/7/2012)
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment