22.6.11

Freagra ón Aire Oideachas!

 * For WRITTEN answer on Tuesday, 21st June, 2011 Reference Number: 16551/11 (sic)

"Chun a fhiafraí den Aire  Oideachais agus Scileanna an bhfuil sé i gceist aige an grúpa ardleibhéil atá
luaite i Straitéis 20 Bliain 2010 a bhunú go luath; agus an ndéanfaidh sé  ráiteas ina thaobh. "
- Pearse Doherty.
Straitéis 20 Bliain 2010: "I ndáil leis an tsaincheist thábhachtach a bhaineann go sainiúil le  riachtanais scoileanna Gaeltachta agus riachtanais shainiúla gaelscoileanna,  déanfaidh grúpa ardleibhéil athbhreithniú ar na polasaithe atá ann i láthair na  huaire..... Beidh ionadaithe de chuid na bpáirtithe leasmhara ábhartha ar an  ngrúpa ardleibhéil, lena n-áirítear An Roinn Oideachais agus Scileanna, An  Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, An Chomhairle um Oideachas  Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Foras na Gaeilge agus Údarás nua na Gaeilge  agus na Gaeltachta."

Freagra:

Ruairí Quinn TD
"Tá mo Roinnse gafa faoi láthair le pléanna leis an Roinn Pobail, Comhionannais  agus Gaeltachta faoi fheidhmiú céimnithe na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

Nuair a bheidh an chreatlach ama d'fheidhmiú foriomlán na Straitéise  comhaontaithe, tionólfar an grúpa ardleibhéil atá luaite sa Straitéis.  Is  ceart a thabhairt faoi deara go gcomhthadhlaíonn mo Roinnse ar bhonn leanúnach  leis na páirtithe uile lena mbaineann.
Minister (sic) Ruairí Quinn

Share/Save/Bookmark

1 comment: