17.5.10

Athbhreithniú na n-eagras Gaeilge!

Athbhreithniú na nEagraíochtaí Gaeilge atá bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge

Seo Ráiteas éisithe ag an bhFóram Comhpleanála.
Ag cruinniú de na heagraíochtaí Gaeilge atá bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge, a tionóladh ar an Aoine seo caite, 14 Bealtaine, fáiltíodh roimh ráitis an Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais, agus Gaeltachta, Pat Carey TD, sna meáin chumarsáide maidir le leanúint de mhaoiniú na n-eagraíochtaí bunmhaoinithe fad agus atá athbhreithniú ar bun ag Foras na Gaeilge ar struchtúr maoinithe na n-eagras bunmhaoinithe, de réir éilimh ón gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) (Béarla).

Tionóladh dhá chruinniú de na heagraíochtaí bunmhaoinithe an tseachtain seo caite, ceann ar Dé Luain, 10 Bealtaine 2010, agus cruinniú eile ar Dé hAoine, 14 Bealtaine 2010. Ceapadh saineolaí i mbainistíocht athruithe chun éascaitheoireacht a dhéanamh ar chruinniú an Aoine. Bunaíodh Fóram Comhphleanála le linn na gcruinnithe agus tá moladh curtha ar fáil ag an bhFóram Comhphleanála chuig Foras na Gaeilge maidir le hathstruchtúrú na hearnála.

Freagraíonn an dá mholadh atá curtha faoi bhráid Fhoras na Gaeilge go dtí seo ó na heagraíochtaí bunmhaoinithe go díreach do threoir na CATT a eisíodh ar an 2 Nollaig 2009.

Léiriú atá san obair seo go bhfuil na heagraíochtaí bunmhaoinithe tiomanta don phróiseas atá ag dul ar aghaidh agus go bhfuil bonn láidir curtha cheana féin leis an struchtúr comhoibrithe nua tríd an Fóram Comhphleanála. Tá súil ag na heagraíochtaí bunmhaoinithe go leanfar den phróiseas ar bhonn comhpháirtíochta le Foras na Gaeilge i gcomhar leis na Ranna Rialtais ó thuaidh agus ó dheas chun leasa na Gaeilge agus earnáil dheonach na Gaeilge.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment