20.5.14

Iarrathóirí Lár Tíre Thuaidh-Thiar & pobal na Ghaeltachta agus na Gaeilge!

Tá trí lá (ó dheas) go dtí na toghcháin áitiúla agus na toghcháin Eorpacha. Tá na freagraí faighte ar ais ag Conradh na Gaeilge ó na h-iarrthóirí do Parlaimint agus tá na cinn a fuarathas ó iarrthórí don togh cheantair Lár Tíre Thuaidh-Thiar ar an dtábla anseo.  Tá na freagraí seo agus ó an dá thogh cheantair eile le fáil ar líne anseo!


Beidh an t-eolas seo fíorthábhachtach amach anseo leis na daoine a thoghtar a cheangal leis na gealltanais a dhéanfaidh siad do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta.

Iad siúd a thug freagra
Mairéad Mc Guinness
Pat the Cope
Thomas Byrne
Matt Carthy
Lorraine Higgins
Mark Deary
Marian Harkin
Ronán Mullen
Luke Ming Flanagan
Cordeila Nic Fhearraigh

Mairéad Mc Guinness, Fine Gael:
“Question 1. (b) If you are not comfortable with your own standard of Irish, will you improve upon your level of Irish by taking classes or a self-taught online course so as to ensure that you will have sufficient Irish to appropriately represent, the Irish speaking community especially, in the European Parliament? YES

Question 2. YES, I would support moves to end the derogation. The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht is currently consulting with relevant stakeholders regarding the derogation and a decision is required by the latest December 2015."

Pat the Cope Gallagher, Fianna Fáil:
“Ceist 1. Táim cinnte toillteanach Gaeilge a labhairt go rialta, mar atá déanta agam thar tréimhse na cúig bliana atá thart. Má éiríonn liom suíochán a bhaint amach athuair leanfaidh mé liom ag labhairt Gaeilge go rialta i bParlaimint na hEorpa

Ceist 2. Táim toillteanach tacú go poiblí le tograí i dtaca le deireadh a chur leis an maolú ar stádas na Gaeilge. D’fhéadfaí idir 183 agus 188 post lánaimseartha a chruthú d’Éireannaigh dá gcuirfí deireadh leis an maolú. Ní mór do Rialtas na hÉireann cinneadh a dhéanamh anois maidir le togra a chur síos i dtaca le deireadh a chur ar an maolú roimh an athbhreithniú oifigiúil sa bhliain 2015. Mar atá faoi láthair, tá éiginnteacht ann agus caillfear amach ar deiseanna fostaíochta mura nglactar cinneadh gan mhoill. Tá a dhóthain aistritheoirí, ateangairí, dlí-theangeolaithe agus cúntóirí ann anois chun go mbeifí in ann deireadh a chur leis an maolú ag deireadh na tréimhse seo.

Labhair mé féin amach cupla babhta i bParlalimint na hEorpa maidir leis an éagóir ata déanta ar an nGaeilge.

Chuaigh mé i mbun gnímh nuair nach raibh suíomh idirlín Pharlaimint na hEorpa ar fáil as Gaeilge. Ní heasca a bhí sin ar chor ar bith, go háirithe toisc an maorlathas agus riarachán a bhíonn i gceist agus cé go raibh leagan Gailge den suíomh idirlín curtha ar fáil ag na hinstitiúidí Eorpacha eile. Labhair mé amach cupla uair i bParlaimint na hEorpa ar an gceist chéanna agus d'eagraigh mé toscaireacht chun bualadh le hUachtarán na Parlaiminte Martin Schulz, a gheall leagan Gaeilge den suíomh idirlín a chur ar fáil.

Cuireann an cinneadh sin deireadh leis an éagóir a bhí á déanamh ar an nGaeilge.

Tá leagan Gaeilge de shuíomh idirlín na Parlaiminte do na toghcháin Eorpacha ar fáil anois agus beidh suíomh iomlán Pharlaimint na hEorpa ar fáil as Gaeilge go luath.”

Thomas Byrne, Fianna Fáil:
Freagra ar an bhfón

Matt Carthy, Sinn Féin:
“In reply to your questionnaire I can confirm that in reply to question 1 (a) I will make every speak Irish regularly and 1 (b) will take classes to improve my level of Irish (and have already done so since my selection as Sinn Féin candidate in the Midlands North West) to enable me to properly representing the large Irish speaking community across this constituency).

I can also confirm that I am willing to announce in public as part of my electoral campaign that I want to see the derogation concerning the status of the Irish language in the European Union ended at the end of the year 2016.”

Lorraine Higgins, Lucht Oibre:
“Thank you for your email and apologies for the delay in responding. I am part of Lorriane's campaign team for the elections and it has been quite an intense few weeks give the distance to be covered in the midlands north west constituency.

Lorraine has spoken on this issue only last week at a hustings event in NUI Galway. She is not a native Irish speaker herself but is very passionate about the importance of the language and our politicians using it where possible. She would be very keen to improve her own Irish if elected to the parliament and would be very supportive of taking classes to improve her level.

She has also indicated she would be happy to see the derogation concerning the status of the Irish language ended in 2016.

Kind regards, Karen.”

Mark Dearey, Comhaontas Glas:
"Below you will find the Green Party's position on the derogation which I am sure meets with your approval.

My own commitment to learning the language wont I am afraid.I dont have anything approaching a working grasp of the language despite passing at pass level all those years ago at school.

And I am afraid I am so over committed on so many fronts( I am self employed with 13 employees to look after as well as 4 children at 6 years and under) that it would be less than honest of me to pretend that if elected I will have the time to dedicate to the challenge . I don't feel good about that but its my reality.
Despite my own limitations I see the protection of minority languages as of apiece with the political agenda of sustainability that inspires me to stick with politics. In everything from our conceptual reasoning to our mental health I can only see good in an on going revival of the language and am very happy that the party has adopted the following.

Irish in the European Union
The Green Party supports the enhanced status of Irish as an official working language of the European Union, and will work to ensure that the status is implemented in full and that the derogation of that full status which is currently in place be lifted. It will support any educational or training initiatives aimed at
increasing the supply of trained translators and interpreters. The Party welcomes the fact that official status has increased funding opportunities for educational and cultural projects in Irish at European level, and has enhanced job opportunities for Irish citizens seeking work in EU institutions.

Increased bilingualism within the party is currently being introduced and a charter for the Irish language is due to be published shortly.

Míle buíochas, Mark.”

Marian Harkin, Neamhspleách:
“Yes I will commit to taking a course in the Irish Language to improve my spoken Irish. Question 2. Yes I am now officially announcing it publicly that I support the ending of the derogation concerning the status of the Irish language in the EU at the end of 2016.”

Ronán Mullen, Neamhspleách:
“Ceist 1. Déanann sé iarracht i gcónaí ag Ghaeilge a labhairt agus tá sé lán sásta í a labhairt mar ghnáthchleachtas sa Pharlaimint.
Ceist 2. Tá sé sásta fógraí a dhéanamh go poiblí agus tá sé in aghaidh an maolú. sin ar an Ghaeilge agus bíonn sé i gcónaí an Ghaeilge a chur chun cinn.

Luke Ming Flanagan, Neamhspleách:
“Question 1. Answer (b). Question 2. Answer Yes. Thanks and Regards. Luke 'Ming' Flanagan TD.”

Cordeila Nic Fhearraigh, Fís Nua:
“Ceist 1 (a). Ceist 2. Níl polasaí ar leith ag Fís Nua ar an cheist seo. Tá mé i bhfathach na ceiste go pearsanta fhad is nach cur amú airgid a bheas ann i. Cé a bheas ag léamh na cáipéisí dlíthiúla seo? Ba mhaith liom ateangairí a fheiceáil san Dáil agus sna Comhairlí Contae sa tír seo áit go dtig le polaiteoirí a bhfuil cumas labhairt na Gaeilge acu í a úsáid le plé a dhéanamh ar cheist ar bith atá os a gcomhar.”
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment