2.8.13

"Béarla de réir dlí!" a deireann Banc Ceannais na hÉireann!

Seo teachtaireacht a chuir mé chuig Banc Cheannais na hÉireann le déanaí. Bhí mé ag tagairt do na foireann boinn agus boinn chomóradh ar chuairt an Cinnéadach ar Éireann a bhíonn á dhíol ag an bank ar líne! (Béarla).

Rinne mé gearán leis an gCoimisinéir Teanga ach "Cé go bhfuil scéim daingnithe ag Banc Ceannais na hÉireann, níl aon ghealltanas tugtha san scéim sin go gcuirfear bonn airgid den chineál seo ar fáil i nGaeilge nó go dátheangach.." Mar sin ní raibh sé ábalta mórán a dhéanamh faoi.

Chinn mé mar sin scríobh go díreach chuig an mBanc!

A chara,


Comóradh Chuairt JFK
Bhí mé ag aonach saindáilaithe inne agus ar chean de na seastáin bhí boinn ó tíortha éagsúla an tír seo, Éire, ina measc.

Thug mé faoi deara go raibh an bonn ag comóradh chuairt JFK. Bhí ainm na tíre i nGaeilge ar thaobh amháin ach bhí an taobh eile i mBéarla amháin.

Is cosúil go n-éisíonn sibh foireann na bliana (mint set) gach bhliain agus go bhfuil sé sin i mBéarla amháin leis. 

Nach ceart iad a bheith dhá theangach (mar atá Stampaí agus Bailiúcháin Stampaí Cuimhneacháin ón bPost)?

Mise, le meas

Foireann Bonn na bliana 2013


Fuair mé litir thár n-ais inniú ag miniú a pholasaí!

A chara,

Go raibh maith agat as an ríomhphost a chuir tú chugainn maidir lenár mbonn comórtha do chuairt JFK agus maidir leis an bpacáistiú ar ár bhfoireann bonn bhliantúil.

Is de bhun na reachtaíochta iomchuí maidir le monaíocht a chinntear toisí, comhshuíomh agus dearaí bonn Éireannach. Ní fhorchuirtear aon cheanglais teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla maidir le boinn chomórtha a eisíonn Banc Ceannais na hÉireann.

Maidir le do cheist faoinár bhfoireann bonn bhliantúil, ba mhaith linn a dheimhniú go bhfuil an fhoireann sin i gcomhréir leis an reachtaíocht. Cé go gceanglaítear leis na Rialacháin go mbeidh míreanna áirithe stáiseanóireachta i bhfoirm dhátheangach, ní áirítear pacáistiú den sórt seo san Ionstraim Reachtúil. Faoi Scéim Teanga an Bhainc Ceannais, tugtar gealltanas go n-eiseofar iatáin dhátheangacha le boinn chomórtha. Comhlíonann an Banc Ceannais an gealltanas sin i gcónaí.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat arís as do ríomhphost agus as an spéis a léirigh tú sna boinn chuimhneacháin seo.

Le gach dea-ghuí,

Alison Ní Dhómhnaill
Banc Ceannais na hÉireann

Mar a deireann siad tá na h-earraí a thairiscint go dleathach.  Ach cheapfá go ndeanfaí iarracht cloí le "spiorad na hAchta" (Acht na Teanga Oifigiúla) agus le spiorad an Bhunreachta seachas an cineál chosaint "dleathach" atá ar siúl anseo acu.
An dá theanga ag An Post!

Cé go mbím ag gearán faoin bPost go minic tá sé fíor gur ó ritheadh Acht na Teanga Oifigiúla bíonn na stampaí dhá theangach agus an Bailiúchan nó Pacáiste Stampaí Bliantúil éisithe go dhá theangach.

Ní ceist chostais atá anseo. Cé mhéid a chosnódh sé "Éire - foireann bonn nár cuireadh i gcúrsaíocht!" a chuir ar phacháiste? Tá na focail le fáil ar focal.ie fiú!

Ní costas atá anseo, tá mé ag ceapadh, ach easpa samhlaíocht nó, níos measa, easpa suime atá á léiriú anseo.

Céard is féidir a dhéanamh faoi seo?

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment