29.8.13

Bua beag eile faighte!

Má tá muid dairíre faoi "cheist" na Gaeilge ní mór dúinn ár gcearta, beag is atá siad, a cleachtadh. Agus má theipeann ar an gcóras is ceart gearán a dheanamh.

Is minic a bhím ag gearán faoin seirbhís caol-aiginteach, gearr-théarmach, atá á sholathar do phobal na Gaeilge & na Gaeltachta. Is minic nach féidir leis an gCoimisinéir Teanga mórán a dhéanamh faoi mar níl an idirlíon luaite in an-chuid de na scéimeanna. (Féach ar an nascanna atá ar an leathanach Ceart Beag Faighte! a foilsíodh le deanaí.

Bíonn comórtas acu ar facebook, leathannach Béarla ar fad atá ann ar ndóigh ach ós rud é go bhfuil spéis agam i stampshanais glacaim páirt sa chomórtas ó am go chéile. Ní maith liomsa aon rud a dhéanamh le heagraíocht stáit i mBéarla agus níos luath chuir mé ceist oscailte ag lorg an leagan Ghaeilge den gcomortas. "Bhfuil leagan Ghaeilge le fáil?" Fuair mé freagra i mBéarla!

Tá fhios agam go bhfuil dualgas ar gach fhiontar stáit litreacha i nGaeilge a fhreagairt i nGaeilge ach ní raibh mé cinnte an sarú ar an ndualgas a bhí anseo mar ba ar an idirlíon a bhí sé. Scríobh mé chuig an Comisinéir Teanga agus ghlac a oifig leis an ngearán agus thógadar suas leis an Post é.

Is cosúil gur éirigh go maith leo mar um thráthnóna chuireadar freagra ag gabh leithscéal as a thárla: "...ba mhaith linn leasú a dhéanamh ar na freagraí a tugadh duit roimhe seo ar do theachtaireacht. Tá An Post an-dáiríre faoina thacaíocht don Ghaeilge, agus gabhaimid leithscéal leat mar nár tugadh freagra ar do theachtaireacht. Geallaimid nach dtarlóidh sé seo arís. Tá sé seo á chur in iúl againn don Choimisinéir Teanga chomh maith. Tá súil againn go mbeidh tú i dteagmháil linn arís as Gaeilge ar Facebook."

Seo pictiúir den leathanach facebook agus an comhfhreagras leis An Post, (brú air len é a dhéanamh níos mó!)

Is fiú gearán a dhéanamh! Uaireanta oibríonn an córas!Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment