14.2.13

Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga


Tá sé deich mbliana ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003) agus anois tá athbhreithnú á dhéanamh ar an reachtaíocht sin.
Mar comóradh ar sin, agus mar chuid de Bliain na Gaeilge agus Tóstal Éireann (The Gathering mar is gnáth a glaotar air) tá Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga á tionoladh i mBaile Átha Cliath i mí Bealtaine. Táthar ag súil le gach coimisinéir teanga ar domhan a bheith i láthair le labhairt ag an ócáid.

Clár na Comdhála

Luaite ar Gaelport


An scéal seo as Béarla
Beidh ionadaíocht ann ó Cheanada go dtí an Chosaiv, ón bpobal Ionúiteach sa réigiún Artach, ár gcomharsana sa Bhreatain Bheag, ón bhFionlainn, Alba agus eile.

Tabharfaidh an chomhdháil seo deis foghlama ó bheartais agus ó chleachtais eile, agus deis staid na Gaeilge sa Ghaeltacht agus ar fud na tíre a mheas i gcomhthéacs idirnáisiúnta.
Beidh béim ar ról an stáit agus an phobail maidir le cearta agus dualgais teanga i gcomhthéacs
teangacha atá faoi bhrú mar theangacha pobail nó mar theangacha roghnaithe. Roinntfar an dea-chleachtais agus malartú eolais ar na ceachtanna atá foghlamtha go dtí seo i réimse na dteangacha mar aidhmeanna ag an gcomhdháil.

Oifig an Choimisinéara Teanga anseo in Éirinn á eagrú mar aon le Fiontar (DCU) agus Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio (Ollscoil Caerdydd) sa Bhreatain Bheag.

Nóta don Dialann!
 Comhdhála Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga
Óstán Hilton,
Plás Charlemont,
Baile Átha Cliath 2
23-25 Bealtaine 2013

Alt san Irish Times:  Cearta Teanga le plé! (20/2/2013)
San Galway Advertiser: Comhdháil idirnáisiúnta ar chearta teanga (21/2/2013)

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment