8.7.15

Rúndacht dhocht, agus easpa trédhearcachta an Rialtais! Cúis eile díomá ag an bPiarsach?

Ar ndóigh, is i mBéarla a bheidh an dréacht-Rialachán molta a chuirfidh an Stát faoi bhráid na Comhairle. Ní ghlacfaí le leagan i nGaeilge – de dheasca an mhaolaithe!

Níos luaithe sa bhliain bhí Comhdháil Cearta Teanga eagraithe ag Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Rinneamnar chuid den méid a dúirt An Coimisinéir Teanga a fhoilsiú faoin dtideal, Cur chuige an mhéir fhadachais!  Bhí tuairisc ar an gcruinniú féi i mBearla

Dúirt an Taoiseach go mba léir go raibh an
Piarsach an-dílis do  thraidisiún na hÉireann
& don Ghaeilge &gur dóigh go mbeadh díomá
air faoi chúlú na teanga. (
Ros Muc Iúl 2015)
Mar chuid eile den gcomhdháil bhí mír ar pholasaí i leith na Gaeilge san Aontas Eorpach ó athníodh mar teanga oifigiúil an chomhphobail í sa bhlaiin 2007. Tá tuairisc i mBéarla faoin gcruinniú le fáil anseo. San cruinniú thug an Feisire Eorpach, Liadh Ní Riada, tuairisc ar a taithí féin den chomhionnasa seo agus níos déanaí chonaiceamar go léir a deachracht a pointe a dhéanamh ina teanga féin. Nuair a deanadh an cinneadh sa bhliain 2007 cinneadh ar maolú ar an aitheantas seo le seans a thabhairt na h-aicmhainní cuí a chuir i bhfeidhm. Maolú sealadach a bi i gceist.

I measc na cainteoirí eile bhí an tOllamh Pádraig B Ó Laighin, saineolaí ar chursaí teanga san Aontas Eorpach. Ina chaint thug sé cúntas ar na hiarrachtaí a rinne sé cruinnithe a eagrú le hAirí Rialtais gan mórán toradh. (I ndairíre dár liom fhéin ba scannalach agus maslach an dóigh a gcaith an Rialtas leis an Ollamh sna cúrsaí seo.) Ach bhí sé lán cinnte ag an deireadh go raibh cinneadh déanta ag an Rialtas nach gcuirfeadh deireadh leis an maolú ag deireadh na bliaina seo chugainn. Dúir sé nach raibh gá ag an Rialtas aon rud a dhéanamh chun deireadh a chuir leis an maolú. Titfadh an maolu go go huathoibríoch ar an 31 Nollag 2016. Bheadh ar an Rialtas iarraidh foirmeálta ar an Aontas leanúint leis an maolú ar ár dteanga Náisiúnta.

Ag an gCruinniú i mí Feabhra 2015
Le déanaí tuairscaíodh go raibh leid tugtha ag an Aire Stáit Joe McHugh "nach n-éileofar go gcuirfí deireadh iomlán le ‘maolú’ na Gaeilge san AE." I ndairíre is dearbhú oscailte faoi dheireadh é ar an méid a dúirt an Ollamh Ó Laighin!

Ar maidin (7/7/2015) tá alt scríofa aige i dTuairisc.ie ina bhfuil an cuid is mó den méid a dúirt sé ag an gcruinniú ach anois tá sé ládraithe go mór a bhuíochas don Aire McHugh. Dúirt an Aire "go raibh obair ullmhúcháin ar siúl ar dhréacht-Rialacháin maidir leis an maolú i leith na Gaeilge san Aontas Eorpach.

"Dóibh siúd a dteastaíonn aistriúchán uathu, b’admháil ag an Rialtas é sin, den chéad uair, go raibh beartaithe aige an maolú a athnuachan. Ní bheadh aon ghá le dréacht-Rialachán dá mbeifí chun ligean don mhaolú dul in éag. Dheimhnigh an tAire Stáit ina fhreagra nárbh fholáir don Stát a bheith tomhaiste agus réasúnach ina chur chuige, agus riachtanais earcaíochta agus úsáid reatha na Gaeilge sna hinstitiúidí a chur san áireamh. D’aontóinn leis ina leith sin."

Mar a dúradh ag an gcruinniú níos túisce i mbliana ní gá don Rialtas aon rud a dhéanamh le go bhfaigheadh an Ghaeilge a cearta iomlán mar theanga oifigiúil ach bheadh ar an Rialtas gníomh a dhéanamh go leanfadh an maolú. Is cosúil go bhfuil cinneadh déanta ag an rialtas "dréacht-Rialacháin maidir leis an maolú i leith na Gaeilge san Aontas Eorpach" a chuir ós comhair na húdaráis Eorpach agus nach mbeadh lán cead ag Feisirí Eorpach nó ionadaithe eile as Éirinn teanga oifigiúil Eorpach a úsáid ag gach cruinniú gan cead gan coinneal. "Ar ndóigh, is i mBéarla a bheidh an dréacht-Rialachán molta a chuirfidh an Stát faoi bhráid na Comhairle. Ní ghlacfaí le leagan i nGaeilge – de dheasca an mhaolaithe!"

Is cosúil go bhfuil an Rialtas, ón dTaoiseach anuas, ag caitheamh leis an Dr. Ó Laighin i gcónaí go maslach, mar a deireann sé fhéin: "Cé go raibh plé agam leis an Roinn ar fágadh na socruithe faoina cúram, níor thug an Taoiseach ná an státchóras trí chéile freagra substainteach ar mo litir, ná aon eolas dom faoina raibh á bheartú nach raibh agam féin cheana. Leanadh den rúndacht dhocht, den easpa trédhearcachta."

"Bheadh imní ar an bPiarsach faoin mbail atá ar an nGaeilge!" a dúirt an Taoiseach ag Ros Muc ag tús na seachtaine seo. Is léir ón dtaithí an Dr Uí Laighin go mbeadh an imní sin ann i gcónaí agus an "rúndacht dhocht," agus an "easpa trédhearcachta" seo ar siúl ag Rialtas Éireann.

Is cosúil go bhfuil an rabhadh a thug Seán Ó Cuirreáin arís agus arís eile dúinn ag tárliúnt.

"Tráth a bhfuil muid ag teannadh lenár bhflaitheas eacnamaíoch a fháil ar ais, ba mhór an feall é dá gcaillfimis ár bhflaitheas teanga – bunchloch dár bhféiniúlacht chultúrtha, dár n-oidhreacht agus dár n-anam mar náisiún. Creidim gur measa mar bhaol é sin anois ná riamh." (2013)

"Ach deirim an méid seo go cinnte libh inniu anseo i dTithe an Oireachtais – gur le croí trom a thabharfas pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta aghaidh ar chomóradh 100 bliain Éirí Amach na Cásca, faoi cheann dhá bhliain eile, mura bhfuil inár dteanga náisiúnta ach teanga shiombalach agus, seachas í a bheith ina croíchuid dár gcultúr agus dár n-oidhreacht bheo, go mbeadh sí brúite ar leataobh, fágtha ar an imeall agus in áit na leathphingine i saol an náisiúin seo." (2014)

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment